Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2016015 12/02/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/02/2016 13/02/2016 NEVKA 37264184 11/16
7273470018 12/02/2016 Úhrada za plyn 526,- 01/02/2016 15/02/2016 SPP a.s. 35815526 12/16
8835542756 23/02/2016 Rozhlas + televízia za 12 mesiacov 222,96 01/02/2016 29/02/2016 RTVS, s.r.o. 36857432 21/16
72016 02/03/2016 Voda + stočné 271,72 01/03/2016 31/03/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 22/16
713537493 11/03/2016 Úhrada za plyn 496,- 01/03/2016 15/03/2016 SPP a.s. 35815526 23/16
2016038 11/03/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/03/2016 14/03/2016 NEVKA 37264184 24/16
2016056 12/04/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/04/2016 13/04/2016 NEVKA 37264184 35/16
725560504 12/04/2016 Úhrada za plyn 272,- 01/04/2016 15/04/2016 SPP a.s. 35815526 36/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16
7298491518 10/06/2016 Úhrada za plyn 44,- 01/06/2016 15/06/2016 SPP a.s. 35815526 65/16
2016145 10/06/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2016 14/06/2016 NEVKA 37264184 66/16
7233674941 08/07/2016 Úhrada za plyn 41,- 01/07/2016 15/07/2016 SPP a.s. 35815526 73/16
2016165 01/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/07/2016 14/07/2016 NEVKA 37264184 74/16
3416086678 24/08/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/08/2016 30/09/2016 MESTO - KOŠICE 00691135 84/16
7248734516 05/12/2016 Úhrada za plyn 510,- 01/12/2016 15/12/2016 SPP a.s. 35815526 133/16
160005 05/12/2016 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 322,31 01/12/2016 14/12/2016 JAMADY 17106869 134/16
186 05/12/2016 Služby za BOZP 25,- 01/12/2016 15/12/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 135/16
52016 12/02/2016 Voda + stočné 260,90 02/02/2016 28/02/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 13/16
5781910122 12/02/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 02/02/2016 18/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 14/16
720161175 11/03/2016 Užívanie programu VEMA 324,24 02/03/2016 22/03/2016 VEMA s.r.o. 31355374 25/16

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.