Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7288246522 11/03/2015 Úhrada za plyn 678,- 02/03/2015 16/03/2015 SPP a.s. 35815526 22/15
2015027 11/03/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/03/2015 14/03/2015 NEVKA 37264184 23/15
1771477930 11/03/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2015 17/03/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 24/15
1511220148 11/03/2015 Úhrada za teplo + TV 1234,26 04/03/2015 18/03/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 25/15
82015 11/03/2015 Voda + stočné 266,94 04/03/2015 31/03/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 26/15
720150659 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu VEMA 320,40 04/03/2015 24/03/2015 VEMA 31355374 27/15
2220145041 11/05/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 04/05/2015 15/05/2015 VSE a.s. 44483767 49/15
3773439675 11/05/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 04/05/2015 18/05/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 50/15
2015110 11/05/2015 Služby za požiarnu ochranu za 4/2015 20,- 04/05/2015 18/05/2015 NEVKA 37264184 51/15
201511 11/05/2015 Vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy ŠJ 300,- 04/05/2015 30/05/2015 DD-ARCH s.r.o. 45853240 52/15
1511220495 11/06/2015 Úhrada za teplo + TV 810,44 05/06/2015 17/06/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 63/15
201506 11/06/2015 Revízia elektrospotrebičov 120,- 09/06/2015 23/06/2015 MOVYROB s.r.o. 36779598 64/15
4777246007 11/09/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 04/09/2015 18/09/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 100/15
15334 11/09/2015 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 07/09/2015 21/09/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 101/15
268465405 11/12/2015 Úhrada za plyn 697,- 01/12/2015 15/12/2015 SPP a.s. 35815526 128/15
216 11/12/2015 Úhrada za služby BOZP 25,- 01/12/2015 15/12/2015 Ing.Haluška 46542566 129/15
2015365 11/12/2015 Služby za PO 20,- 01/12/2015 14/12/2016 NEVKA 37264184 130/15
678077522 11/12/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/12/2015 18/12/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 131/15
1511221011 11/12/2015 Teplo + TV 1161,41 03/12/2015 17/12/2015 Veolia Energia s.r.o. 36179345 132/15
272015 11/12/2015 Voda + stočné 351,50 04/12/2015 31/12/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 133/15

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.