Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
15526 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 23/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 137/15
15106 17/04/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/04/2015 16/04/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 42/15
102015 17/04/2015 Voda + stočné 396,19 17/04/2015 30/04/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 43/15
1500024 17/06/2015 Oprava chladničky - výmena ovladacej techniky 80,- 15/06/2015 29/06/2015 SERVIS chladničiek a mraziničiek 32476817 65/15
3150343 17/06/2015 Nákup čistiacich prostriedkov 621,70 15/06/2015 25/06/2015 Anna Šuchterová 36601845 66/15
132015 17/06/2015 Voda + stočné 428,87 16/06/2015 30/06/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 68/15
1500683 17/12/2015 Nákup DHIM 895,20 14/12/2015 30/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 138/15
1500699 17/12/2015 Oprava eletrickeho vyd.piultu 193,68 14/12/2015 24/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/15
8835542756 18/03/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/03/2015 31/03/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 21/15
15062 18/03/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/03/2015 19/03/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 28/15
154007 18/06/2015 Nákup kancelárskych potrieb 202,86 17/06/2015 18/06/2015 JAMADY 17106869 69/15
154008 18/06/2015 Nákup kancelárskych potrieb 9,20 18/06/2015 02/07/2015 JAMADY 17106869 70/15
2220145041 18/12/2015 Elektrická enegia - vrátený preplatok -709,48 14/12/2015 18/12/2015 VSE a.s. 44483767 140/15
36015 19/03/2015 Školenie - zákon o VO a odpadoch 10,- 19/03/2015 24/03/2015 NÚ CŽV 00699438 29/15
1511220676 19/08/2015 Úhrada za teplo + TV 545,33 17/08/2015 19/08/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 90/15
13102015 20/10/2015 Nákup spotrebného materiálu+DHIM 1177,34 14/10/2015 27/10/2015 "LD-UNI" 32463758 113/15
143 21/09/2015 Úhrada za BOZP 25,- 15/09/2015 29/09/2015 Ing. Vincent Haluška 46542566 102/15
20154164 21/12/2015 Porevizne opravy elekrickej energie 95,23 21/12/2015 04/01/2016 MOVYROB s.r.o. 36779598 141/15
500715 21/12/2015 Nákup DHIM 3362,40 21/12/2015 27/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 144/15
3150348 22/06/2015 Nákup dezinfekčných prostriedkov 71,54 16/06/2015 26/06/2015 Anna Šuchterová 36601845 67/15

Strana 6 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.