Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
15074 08/06/2015 Školenie - poskytovanie prvej pomoci 20,- 05/06/2015 11/06/2015 Slovenský červený kríž 00416193 62/15
2150100665 11/03/2015 Pracovná zdravotná služba 180,78 13/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 19/15
3415084389 09/04/2015 Komunálny odpad 651,42 01/04/2015 15/04/2015 MESTO KOŠICE 00691135 36/15
3415084389 05/06/2015 Komunálny odpad 651,42 01/06/2015 30/06/2015 MESTO KOŠICE 00691135 56/15
3415084389 26/10/2015 Úhrada za komunálny odpad 651,42 30/09/2015 30/09/2015 MESTO - KOŠICE 00691135 114/15
36015 19/03/2015 Školenie - zákon o VO a odpadoch 10,- 19/03/2015 24/03/2015 NÚ CŽV 00699438 29/15
154002 27/01/2015 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 223,50 23/01/2015 06/02/2015 JAMADY 17106869 10/15
154007 18/06/2015 Nákup kancelárskych potrieb 202,86 17/06/2015 18/06/2015 JAMADY 17106869 69/15
154008 18/06/2015 Nákup kancelárskych potrieb 9,20 18/06/2015 02/07/2015 JAMADY 17106869 70/15
720150659 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu VEMA 320,40 04/03/2015 24/03/2015 VEMA 31355374 27/15
50003233486 14/04/2015 Poistenie majetku na rok 2015 225,49 08/04/2015 02/05/2015 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 40/15
1415015560 26/08/2015 Nákup čipov 207,60 23/08/2015 23/09/2015 SOS elektronic s.r.o. 31703166 92/15
27042015 29/04/2015 Nákup spotrebného materiálu 525,26 27/04/2015 11/05/2015 "LD - UNI" 32463758 44/15
22052015 23/06/2015 Nákup DHIM 1358,10 22/06/2015 10/07/2015 "LD - UNI" 32463758 73/15
18082015 26/08/2015 Nákup spotrebného materiálu 1136,- 18/08/2015 01/09/2015 "LD-UNI" 32463758 91/15
13102015 20/10/2015 Nákup spotrebného materiálu+DHIM 1177,34 14/10/2015 27/10/2015 "LD-UNI" 32463758 113/15
22122015 23/12/2015 Nákup spotrebného materiálu 548,23 21/12/2015 31/12/2015 "LD - UNI" 32463758 145/15
1500012 09/04/2015 Oprava chladničky - výmena motora 232,- 01/04/2015 13/04/2015 SERVIS chladničiek a mraziničiek 32476817 37/15
1500024 17/06/2015 Oprava chladničky - výmena ovladacej techniky 80,- 15/06/2015 29/06/2015 SERVIS chladničiek a mraziničiek 32476817 65/15
15024 30/06/2015 Nákup pracovného oblečenia a prac.obuvi 1195,48 29/06/2015 13/07/2015 JURTEX 32519150 75/15

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.