Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
27042015 29/04/2015 Nákup spotrebného materiálu 525,26 27/04/2015 11/05/2015 "LD - UNI" 32463758 44/15
22052015 23/06/2015 Nákup DHIM 1358,10 22/06/2015 10/07/2015 "LD - UNI" 32463758 73/15
22122015 23/12/2015 Nákup spotrebného materiálu 548,23 21/12/2015 31/12/2015 "LD - UNI" 32463758 145/15
18082015 26/08/2015 Nákup spotrebného materiálu 1136,- 18/08/2015 01/09/2015 "LD-UNI" 32463758 91/15
13102015 20/10/2015 Nákup spotrebného materiálu+DHIM 1177,34 14/10/2015 27/10/2015 "LD-UNI" 32463758 113/15
3150343 17/06/2015 Nákup čistiacich prostriedkov 621,70 15/06/2015 25/06/2015 Anna Šuchterová 36601845 66/15
3150348 22/06/2015 Nákup dezinfekčných prostriedkov 71,54 16/06/2015 26/06/2015 Anna Šuchterová 36601845 67/15
2015013 07/07/2015 Úhrada za realizáciu pevnej linky 214,55 03/07/2015 21/07/2015 BELLS SLOVAKIA s.r.o. 44420889 79/15
5111500155 24/03/2015 Úhrada za po revízne opravy plynu 124,62 19/03/2015 27/03/2015 BPMK 44518684 30/15
5111500748 22/12/2015 Oprava plynu 65,81 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 142/15
5111500749 22/12/2015 Revízia plynového zariadenia 145,20 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 143/15
20151168 23/11/2015 Školenie zamestnancov 35,- 19/11/2015 26/11/2015 CHEMAKO spol. s.r.o. 36173720 125/15
1411221078 14/01/2015 Úhrada za teplo + TV 1238,96 07/01/2015 21/01/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 6/15
1511220062 25/02/2015 Úhrada za teplo + TV 1315,28 05/02/2015 19/02/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 18/15
1511220148 11/03/2015 Úhrada za teplo + TV 1234,26 04/03/2015 18/03/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 25/15
1511220232 14/04/2015 Úhrada za teplo + TV 1207,27 07/04/2015 21/04/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 39/15
1511220324 06/05/2015 Úhrada za teplo + TV nedopl. z roku 2014 205,14 04/05/2015 13/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 47/15
1511220409 15/05/2015 Úhrada za teplo + TV 1012,82 06/05/2015 20/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 53/15
1511220495 11/06/2015 Úhrada za teplo + TV 810,44 05/06/2015 17/06/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 63/15
1511220590 09/07/2015 Úhrada za teplo + TV 722,88 03/07/2015 17/07/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 80/15

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.