Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2220145041 18/12/2015 Elektrická enegia - vrátený preplatok -709,48 14/12/2015 18/12/2015 VSE a.s. 44483767 140/15
36015 19/03/2015 Školenie - zákon o VO a odpadoch 10,- 19/03/2015 24/03/2015 NÚ CŽV 00699438 29/15
92015 10/04/2015 Deratizácie v priestoroch ŠJ a ŠK 100,- 10/04/2015 17/04/2015 DERO s.r.o. 36572276 41/15
1511220409 15/05/2015 Úhrada za teplo + TV 1012,82 06/05/2015 20/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 53/15
2015375 15/12/2015 Revízia hasiacich prístrojov 110,- 14/12/2015 23/12/2015 NEVKA 37264184 135/15
18082015 26/08/2015 Nákup spotrebného materiálu 1136,- 18/08/2015 01/09/2015 "LD-UNI" 32463758 91/15
151816 26/10/2015 Nákup notebook 1139,03 25/10/2015 08/11/2015 Datacomp s.r.o. 36212466 115/15
7193487932 03/09/2015 Úhrada za plyn 115,- 02/09/2015 16/09/2015 SPP a.s. 35815526 94/15
1511221011 11/12/2015 Teplo + TV 1161,41 03/12/2015 17/12/2015 Veolia Energia s.r.o. 36179345 132/15
13102015 20/10/2015 Nákup spotrebného materiálu+DHIM 1177,34 14/10/2015 27/10/2015 "LD-UNI" 32463758 113/15
15024 30/06/2015 Nákup pracovného oblečenia a prac.obuvi 1195,48 29/06/2015 13/07/2015 JURTEX 32519150 75/15
1511001492 23/11/2015 Nákup USB - kľúč 12,- 19/11/2015 24/11/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/15
201506 11/06/2015 Revízia elektrospotrebičov 120,- 09/06/2015 23/06/2015 MOVYROB s.r.o. 36779598 64/15
1511220232 14/04/2015 Úhrada za teplo + TV 1207,27 07/04/2015 21/04/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 39/15
1511220148 11/03/2015 Úhrada za teplo + TV 1234,26 04/03/2015 18/03/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 25/15
1411221078 14/01/2015 Úhrada za teplo + TV 1238,96 07/01/2015 21/01/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 6/15
5111500155 24/03/2015 Úhrada za po revízne opravy plynu 124,62 19/03/2015 27/03/2015 BPMK 44518684 30/15
1511220062 25/02/2015 Úhrada za teplo + TV 1315,28 05/02/2015 19/02/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 18/15
22052015 23/06/2015 Nákup DHIM 1358,10 22/06/2015 10/07/2015 "LD - UNI" 32463758 73/15
2220145041 11/02/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 02/02/2015 28/02/2015 VSE a.s. 44483767 14/15

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.