Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam - záväzný záujem o obedy od 15.06.2020 pre žiakov, ktorý nie sú na vyučovaní

 

V termíne od 15.06.2020 od 13,30 do 14,00 sa strava bude môcť vydávať pre žiakov I.a II. stupeň, ktorý nie sú na vyučovaní. 
Strava sa bude vydávať do jednorázových menu boxov, ktoré zabezpečuje ŠJ.

Stravu môžu preberať, len dospelé osoby ( zákonný zástupca ) nie deti.
Ak je dieťa prihlásené na obed a rodič neodoberie stravu je povinný uradiť plnú sumu obeda.
Pri odoberaní stravy musí byť obed označený čípom - kartou.

 

V prípade otázok volajte na tel. číslo: 055/ 642 -34 -92 

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.