Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OZNAM: Začiatok školského roka 2022-2023 - prihlasovanie na stravu

OZNAM NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022-2023
 
V školskom roku 2022-2023 obedy zadarmo ,, NEBUDÚ "
 
Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku ( viď príloha ), ktorú je možné odovzdať osobne od 23.08.2022 do 31.08.2022   8,00 - 13,00 hod.
 
Prosím o úhradu na číslo účtu  ŠJ : SK41 5600 0000 0005 0465 3005 už v AUGUSTE platba je na SEPTEMBER 
prosím uviesť ,, triedu - školu a priezvisko dieťaťa " do poznámkyspráva pre prijímateľa 
 
Cena stravného od 1.9.2022
1-4 ročník 1,15    mesačne cca 23,00
5-9 ročník 1,23    mesačne cca 25,00
 
Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred podľa Vyhlášky č.121/1994  § 9 
Na základe úhrady stravného je odblokovaný číp.
 
Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 5.9.2022- pndelok sa NEVARÍ,
obedy sa začínajú vydávať od 6.9.2022 - 9.09.2022 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského roka v prípade ochorenia je povinnosťou rodiča, zodpovedá za včasné odhlásenie do 8,00 hod. ráno .Skupinové vyhlasovanie -výlety, škola v prírode sa odhlasujú 48,00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Diétne stravovanie

V našej školskej jedálni pripravujeme aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (alergológ, gastroenterológ.....)

 

Cena stravného diéta od 1.9.2022
1-4 ročník 1,38
5-9 ročník 1,48
 
Donáška vlastnej stravy
 

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme v mikrovlnej rúre a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny neumytý obedár. V tomto prípade, je nutné požiadať o súhlas na donášku vlastnej stravy priamo mesto Košice, ako zriaďovateľa školskej jedálne. 

 

Každý stravník obdrží  prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky, čipu a úhrady stravného do 5-tého dňa v mesiaci , nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne wink
 
Posledná úprava Štvrtok, 14 Júl 2022 05:43

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.