Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OZNAM: Začiatok školského roka 2020-2021 - prihlasovanie na stravu

OZNAM NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020-2021
 
Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku ( viď príloha ), ktorú je možné odovzdať osobne od 24.08.2020 do 28.08.2020   7,00 - 13,00 hod.
 
 
Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 2.9.2020 sa NEVARÍ,
obedy sa začínajú vydávať od 3.9.2020 - 04.09.2020 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 
Cena stravného od 1.9.2020
1-4 ročník 1,15
5-9 ročník 1,23
 

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania).Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Štátna dotácia je v hodnote 1,20 eur na jeden obed.

V prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania  v základnej škole  je povinný sa zo stravy odhlásiť.

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

Diétne stravovanie

V našej školskej jedálni pripravujeme aj diétne stravovanie, a to najmä diétu bezlepkovú, diabetickú, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (alergológ, gastroenterológ.....)

Cena stravného diéta od 1.9.2020
1-4 ročník 1,38
5-9 ročník 1,48
 
Donáška vlastnej stravy
 

V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k nám do jedálne. Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme v mikrovlnej rúre a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny neumytý obedár. V tomto prípade, je nutné požiadať o súhlas na donášku vlastnej stravy priamo mesto Košice, ako zriaďovateľa školskej jedálne. 

Pri donáške vlastnej stravy má rodič/ zákonný zástupca nárok na preplatenie stravy zo štátnej dotácie, a to vo výške 1,20€ za každý deň, ktorý bolo dieťa prítomné na vyučovaní. Je nutné vyplniť žiadosť o preplatenie diétnej stravy potvrdenú odborným lekárom. Žiadosť nájdete v prílohe.

 

Každý stravník obdrží  prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne wink
 
Posledná úprava Utorok, 25 August 2020 10:45

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.