Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OZNAM: Začiatok školského roka 2019-2020 - prihlasovanie na stravu

OZNAM NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019 /2020
 
Prihlasovanie dieťaťa na stravu je možné len cez prihlášku ( viď príloha ), ktorú je možné odovzdať osobne do 28.08.2019 
 
 
Oznamujeme všetkým stravníkom , že v deň nástupu do školy to je 2.9.2019 sa NEVARÍ,
obedy sa začínajú vydávať od 3.9.2019 - 06.09.2019 od 10.40 pre prváčikov a od  11.25 -13.00 hod.
pre ostatných stravníkov.
 
Cena stravného od 1.9.2019
1-4 ročník 1,15
5-9 ročník 1,23
 

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania).Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda v hodnote 1,20 eur.

V prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania  v základnej škole  je povinný sa zo stravy odhlásiť.

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

Informácie týkajúce sa diétneho stravovania sú uvedené na webovej stránke mesta Košice.

 
Každý stravník obdrží  prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 €  Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. 
 
Prajeme šťastný návrat späť do školy
Kolektív školskej jedálne wink
 
Posledná úprava Streda, 28 August 2019 06:50

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.