Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
012020 Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve 2020-02-28 0 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I 42105536 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20200228073816_Doplnok .2 ku Kolektvnej zmluve.pdf
02/2020 Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve 100011856 2020-02-28 3% STABILITA,d.d.s., a.s. 36718556 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20200702095959_Dodatok .1 K zamestnvateskej zmluve DDS Stabilita.pdf
032020 Dodatok č.3 ku KZ 2020-07-06 0 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I 42105536 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20200713110750_doplnok .3 ku Kolektvnej zmluve.pdf
04/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb DSL Internet 2020-07-10 10,50 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20200724112132_Dodatok k zmluve o poskytovan verejnch sluieb DSL Internet.pdf
5/2020 Dodatok č.1 k poistnej zmluve 2020-09-11 145,54 Kooperativa poisťovňa a Alianz - Slovenská poisťovňa 00585441 a 00151700 Marcela Jaselská riaditeľ 20200911120433_Dodatok .1 k poistnej zmluve.pdf

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.