Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
012019 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu 2019-01-31 45,00 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20190613112531_Dodatok .3 k zmluve o dodvke plynu.pdf
022019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2019-02-07 20,00 Slovak Telekom, a.s. 35 763469 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20190613112947_dodatok k zmluve o poskytovan verejnch sluieb.pdf
2019/0207/063 Zmluva o odvoze odpadu kategórie 3 2019-02-08 4,80 KIA ORA, s.r.o. Dvorkinova 4, 040 22 Košice, konateľ Mgr. Holešková Katarína 36207551 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20190613113534_Zmluva o odvoze odpadu kategrie 3.pdf
042019 Zmluva o dielo - Výmena podlahovej krytiny v jedálni 2019-06-14 11380,67 EK Plast,s r.o. Palckého 21, 040 01 Košice, štatutár: Ing. Dávid Kyseľ 36187402 Marcela Jaselská - riaditeľka školskej jedálne 20190614120529_Zmluva o dielo .042019 Vmena podlahovej krytiny.pdf

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.