Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Zmluvy 2018
Up

2018

CUBS plus,s.r.o. Masarykova č. 21, 040 01 Košice IČO: 46 943 404 dátum zverejnenia 05.04.2018

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova17, 040 01 Košice IČO:606 766
Kolektívna zmluva (126.59 kB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV KošiceI IČO 42104220 zverejnené 13.04.2018
Zmluva DDS (1.56 MB)

Zamestnávateľská zmluva č. 100011856 uzatvorená so spoločnosťou STABILITA d.d.s, a.s. IČO 36718556 dátum zverejnenia 03.05.2018

DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA:Lomtec.com, a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava. IČO : 35795174, Dátum podpisu zmluvy 24.05.2018, Podpísala Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. Dátum zverejnenia 24.05.2018
Druhá zmluvná strana: OBLOK s.r.o. Starosaská 11 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36213977 Zverejnené dňa :13.07.2018

Druhá zmluvná strana : Orange Slovensko a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO 35697270 Zmluva podpísaná 24.07.2018, Podpísala riaditeľka: Marcela Jaselská dátum zverejnenia 31.07.2018

Druhá zmluvná strana: RAJO a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava zastúpený: Mgr Zuzana Stanová ,člen predstavenstva,Drahoslav Bošanský,obchodný riaditeľ, IČO 31329519. Podpísala Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. zverejnené dňa14.09.2018
, POPIS ZMLUVY: zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov - zodpovedná osoba, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 08.10.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO : 46943404. Podpísala Jaselská Marcela riaditeľka školskej jedálne. Dátum zverejnenia 10.10.2018

Druhá zmluvná strana: Setex,s.r.o.Sečovská cesta 16,040 01 Košice,zastúpená Daniel Olekšák-konateľ,IČO:44833041.Zmluvu podpísala Marcela Jaselská riaditeľka školskej jedálne. Zverejnené 22.10.2018

Kúpna zmluva č.Z201849172_Z vygenerovaná EKS na nákup konvektomatu. Druhá zmluvná strana: EUROGASTROP s.r.o Čergovská 10 08001 Prešov, IČO 44137761. Zmluva zverejnená dňa 23.11.2018

Servisná zmluva (182.90 kB)
Informačný systém Active Registratúra. Druhá zmluvná strana: Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, Bratislava IČO: 35795174. Podpísala Marcela Jaselská riaditeľka , zverejnené 28.12.2018
Display Num 
Powered by Phoca Download

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.