Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2016

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
07/2016 Ročná aktualizácia programu ŠJ4 39,24 01/08/2016 SOFT -GL s.r.o. Rampová 4 010 01 Košice 36182214 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
15/2016 Objednávam si u Vás vykonanie deratizácie na základe usmernenia MMK 30,00 02/11/2016 AQUA - VIVA Dušan Szabó Jánosíková 1, Košice 10787186 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
18/2016 Objednávam si na základe súťaže dodávku Pracovných stolov a škrabky na zemiaky 2134,60 06/12/2016 Elektroservis VV, s.r.o. Čemerianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
03/2016 Vykonanie celoplošnej deratizácie na základe usmernenia MMK. 30,00 08/04/2016 AQUA - VIVA Dušan Szabó Jánosíková 1, Košice 10787186 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
16/2016 Objednávam si u Vás opravu plynového kotla na základe revíznej prehliadky plynových zariadení 50,00 09/11/2016 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13 44518684 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
05/2016 Objednávam si u vás prácu na odstránení závady zvodovej rúry na dažďovú vodu v sklade. 350,00 11/07/2016 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13 44518684 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
02/2016 Realizácia zákazky Verejné obstarávanie na dodávku potravín 350,00 12/02/2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 35540419 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
06/2016 Objednávam si u Vás maliarske práce podľa priloženej špecifikácie 1924,00 12/07/2016 Novomal - Jozef Bernát Idanská 246/33 Malá Ida 044 20 10706151 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
10/2016 Objednávam si prostriedky na profesionálne umývanie v umývačke riadu a na čistenie podláh a stolov a jednorázový materiál 480,00 13/10/2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27 903 01 Senec 35840790 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
19/2016 Objednávam si u Vás na základe najlepšej cenovej ponuky Nerezový klát s nierolenovou doskou na mäso. 348,00 13/12/2016 Elektroservis VV, s.r.o. Čemerianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
01/2016 Revízia prenosných elektrických spotrebičov,vyhotovenie protokolu o určení prostredia 160,00 15/01/2016 LIVONEC SK s.r.o Krivá 18 48121347 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
08/2016 Objednávam si u Vás dezinsekciu proti lietajúcemu hmyzu ( Osám) na fasáde budovy pri vstupných priestoroch 35,00 16/08/2016 AQUA - VIVA Dušan Szabó Jánosíková 1, Košice 10787186 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
04/2016 Nákup tonerov do tlačiarne MLT D111L 78,00 17/05/2016 JAMADY Vodárenská 25, 040 01 Košice 17106869 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
11/2016 Objednávam si u Vás realizáciu zákazky na nákup Pracovných stolov do školskej kuchyne a nákup Škrabky zemiakov 200,00 19/10/2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 35540419 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
09/2016 Objednávam si u vás realizáciu zákazky prostredníctvom EKS na nákup chladničiek a mrazničky do jedálne 120,00 22/08/2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 35540419 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
12/2016 Objednávam si tonery do tlačiarne Samsung MLT - D111L 115,00 27/10/2016 JAMADY Vodárenská 25, 040 01 Košice 17106869 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
13/2016 Objednávam si u Vás Chladiace a mraziace zariadenia podľa súťažných podkladov. 2193,00 27/10/2016 Gastrotechnika plus Ing. Martin Kováč Slovenská 93, 040 01 Košice 33905690 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
14/2016 Objednávam si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení na prevádzke 110,00 27/10/2016 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13 44518684 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ
17/2016 Objednávam si u Vás pracovnú obuv a oblečenie pre zamestnancov. 90,00 29/11/2016 STOMIA s.r.o. Staničné námestie 2906/1, 040 01 Košice 31661530 Marcela Jaselská riaditeľka ŠJ

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.