Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2017

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
01/2017 Čistenie kanalizácie-úplné upchatie kanalizačného potrubia. 120,00 16/01/2017 Kings Trade s.r.o. Horolezecká 12 , Košice 040 13 36589276 Marcela Jaselská riaditeľka
02/2017 Objednávka pracovnej obuvi pre zamestnancov 45,00 06/02/2017 STOMIA s.r.o. Staničné námestie 2906/1 31661530 Marcela Jaselská riaditeľka
03/2017 Objednávka pracovných záster pre zamestnancov 60,00 09/02/2018 Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36 32519150 Marcela Jaselská riaditeľka
04/2017 Objednávam si kontrolu, opravu a nastavenie váh - príprava na úradné overenie 100,00 15/02/2018 VÁHASPOL - Ľubomír Špigeľ Ul. Maybaumanova 7959 Prešov 08001 41906063 Marcela Jaselská riaditeľka
05/2017 Úradné overenie meradiel 85,00 27/02/2017 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 Marcela Jaselská riaditeľka
06/2017 Revízia prenosných elektrických spotrebičov a revízia elektroinštalácie a strojov 680,00 10/03/2017 LIVONEC SK s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 4812347 Marcela Jaselská riaditeľka
07/2017 Kalibrácie meradiel - teplomery a vlhkomery 60,00 13/02/2017 GAROMA Ing.Ivan Leško Sofijská 8 14383730 Marcela Jaselská riaditeľka
08/2017 Kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov a tlakových požiarnych hadíc 32,00 12/04/2017 LIVONEC SK s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 48121347 Marcela Jaselská riaditeľka
09/2017 Objednávka deratizácie na základe usmernenia mesta Košice 30,00 12/04/2017 AQUA -VIVA Jánošíková 1 10787186 Marcela Jaselská riaditeľka
10/2017 Objednávam si realizáciu zákazky Výmena dverných a okenných konštrukcií na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti VO 800,00 17/05/2017 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 040 11 Košice 35540419 Marcela Jaselská riaditeľka
11/2017 Objednávka čipového systému na evidenciu dochádzky v školskom stravovacom zariadení, na základe cenovej ponuky 1200,00 21/06/2017 SOFT - GL Rampová 4, 040 01 Košice 36182214 Marcela Jaselská riaditeľka
12/2017 Objednávka tonerov so tlačiarne Samsung MLT D111 L 120,00 22/06/2017 Jozef Zima - Wrapall Gerlachovská 868/20 48065102 Marcela Jaselská riaditeľka
13/2017 Objednávka na dezinsekciu proti lietajúcemu hmyzu - osám na vonkajšej fasáde 30,00 28/08/2017 AQUA -VIVA Jánošíková 1 10787186 Marcela Jaselská riaditeľka
14/2017 Ročná aktualizácia programu školská jedáleň 39,24 23/08/2017 SOFT - GL Rampová 4, 040 01 Košice 36182214 Marcela Jaselská riaditeľka
15/2017 Objednávka čipových kľúčov RFID k novému čipovému systému na evidenciu v školskej jedálni 192,00 23/08/2017 SOFT - GL Rampová 4, 040 01 Košice 36182214 Marcela Jaselská riaditeľka
16/2017 Výmena okenných a dverných konštrukcií podľa súťažných podkladov a priloženej špecifikácie 5000,62 22/08/2017 MAS Slovakia, s.r.o. Pod lesom 866/16, Moravany nad Váhom 92221 46215697 Marcela Jaselská riaditeľka
17/2017 Nákup inventára do kuchyne 970,00 06/09/2017 CORA Košice Rastislavova 93, 040 01 Košice 14280205 Marcela Jaselská riaditeľka
18/2017 Objednávam opravu plynového kotla a revíziu kuchynského univerzálneho robota 85,00 06/09/2017 Elektroservis VV, s.r.o. Čemerianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Marcela Jaselská riaditeľka
19/2017 Objednávam si u Vás maliarske a natieračske práce podľa priloženej špecifikácie 185,00 08/09/2017 Novomal - Jozef Bernát Idanská 246/33 10706151 Marcela Jaselská riaditeľka
20/2017 Umývací a oplachovací prostriedok na strojové umývanie a hygienické potreby 370,00 18/09/2017 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o Dialničná cesta 27, 903 01 Senec 35840790 Marcela Jaselská riaditeľka

Strana 1 z 2

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.