Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam pre rodičov - začiatok šk.roka 2018/2019

E-mail Tlačiť PDF

Variť v školskej jedálni sa začína 03.09.2018. Žiaci aj zamestnanci, ktorí sa chcú v školskej jedálni stravovať sa na obedy musia prihlásiť. Každý stravník obdrží prihlášku a súhlas zákonného zástupcu na nový školský rok , ktoré obratom vyplnené a podpísané vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky, súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni. Prihlasovať na obedy je možné už od 28.08.2018. Kto bude chcieť obed od pondelka 03.09.2018 prosím nahlásiť ráno do 8:00 hod. Prváčikovia a stravníci , ktorí sa u nás ešte nestravovali si musia zakúpiť čip, cena čipu 2,00 € . Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka.

 

riaditeľka školskej jedálne.

Posledná úprava Utorok, 28 August 2018 06:18

Oznam pre rodičov

E-mail Tlačiť PDF

V školskej jedálni zavádzame od septembra čipový systém výdaja stravy. Žiaci CZŠ a SZŠ prihlásený na stravu dostanú čipový kľúč, ktorým sa budú prihlasovať na čítačku pri odoberaní stravy pri okienku.

Čip neslúži na odhlasovanie z obeda, slúži na identifikáciu stravníka a je nutné ho mať pri každom odbere stravy. Keď stravník nebude mať zaplatené obedy včas čip sa zablokuje, preto žiadam rodičov o dodržiavanie splatnosti úhrad za stravu.

Čipový kľúč dostanú stravníci zadarmo, ale pri strate alebo poškodení si už ďalší čip musí stravník zakúpiť v cene 2,00 € a stáva sa majetkom žiaka.

 

riaditeľka školskej jedálne

Posledná úprava Utorok, 17 Apríl 2018 06:13

Strana 3 z 4

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.