Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
181201710 14/01/2019 Odber kuchynského odpadu kat.3 17,28 07/01/2019 23/01/2019 Inta s. r. o. 34129863 01/2019 Dodatok k zmluve o zbere odpadov 2018 12.02.2019
5490165882 18/01/2019 Internet DsL 12,48 14/01/2019 24/01/2019 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 02/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2018 12.02.2019
201900097 18/01/2019 Montážny materiál k montáži sprchy a zmäkčovača ku konvektomatu 66,36 16/01/2019 28/01/2019 EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov 44137761 03/2019 12.02.2019
8842002986 24/01/2019 Opakovaná dodávka zemného plynu 45,00 18/01/2019 25/01/2019 SPP a.s. 35815256 04/2019 12.02.2019
19005 24/01/2019 Práca na stránke a poplatok za hosting 84,00 22/01/2019 28/01/2019 Hell Bounds,s.r.o. Hviezdoslavova 7 Košice 48027847 05/2019 Zmluva o dielo 2016 12.02.2019
00632019 31/01/2019 Nákup kuchynskej soli na odvápňovanie konvektomatu 14,04 28/01/2019 11/02/2019 Jozef Moňok JOKRIM 44108087 06/2019 12.02.2019

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.