Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
5383587247 16/01/2017 Internet Dsl 18,52 12/01/2017 24/08/2017 ORANGE 35697270 01/2017
5383587973 16/01/2017 Hlasový paušál 18,07 12/01/2017 24/01/2017 ORANGE 35697270 02/2017
8842330238 12/01/2017 Koncesionárske poplatky 4,64 12/01/2017 12/01/2017 RTVS 47232480 03/2017
2017004 24/01/2017 Tlakové čistenie kanalizácie 118,80 19/01/2017 31/01/2017 KINGS TRADE s.r.o. 36589276 05/2017
7218850287 24/01/2017 Opakovaná dodávka zemného plynu 65,00 23/01/2017 26/01/2017 SPP a.s. 35815256 06/2017
17006 06/02/2017 Zálohovanie databázy, poplatok za hosting priestoru 54,00 01/02/2017 14/02/2017 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 07/2017
170200051 06/02/2017 Seminár 20,00 06/02/2017 08/02/2017 ArtEdu spol.s.r.o. 46960333 08/2017
7248778889 07/02/2017 Opakovaná dodávka zemného plynu 65,00 06/02/2017 15/02/2017 SPP a.s. 35815256 09/2017
0034 07/02/2017 Nákup OOPP pre nového zamestnanca 44,50 07/02/2017 08/03/2017 STOMIA 36206547 10/2017
17008 09/02/2017 Nákup OOPP 59,47 09/02/2017 23/02/2017 JURTEX - Vladimír Jurko 32519150 11/2017
8842330238 13/02/2017 Koncesionárske poplatky 4,64 13/02/2017 13/02/2017 RTVS 47232480 12/2017
5387986005 21/02/2017 Internet Dsl 18,52 15/02/2017 24/02/2017 ORANGE 35697270 13/2017
5387986232 21/02/2017 Hlasový paušál 25,57 15/02/2017 24/02/2017 ORANGE 35697270 14/2017
17018 21/02/2017 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 20/02/2017 01/03/2017 Stredisko služieb škole 35540419 15/2017
3413265941 03/03/2017 Hlasový paušál 5,68 02/03/2017 06/03/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/2017
17060 03/03/2017 Kontrol, oprava, nastavenie a príprava k úradnému overeniu váh a závaží 100,80 02/03/2017 13/03/2017 VAHASPOL 41906063 17/2017
4258803374 03/03/2017 Opakovaná dodávka zemného plynu 65,00 02/03/2017 15/03/2017 SPP a.s. 35815256 18/2017
21150317 03/03/2017 Seminár-Zmeny vo verejnom obstarávaní potravín 40,00 03/03/2017 15/03/2017 IPEKO Vzdelávacia agentúra s.r.o. 47405279 19/2017
2600142014 13/03/2017 Platba za prevádzkové náklady 02/2017 1796,50 15/02/2017 02/02/2017 Centrum voľného času Orgovánová 5 prenajímateľ 35542781 21/2017
2600142014 13/03/2017 Platba za prevádzkové náklady 01/2017 1796,50 15/01/2017 15/01/2017 Centrum voľného času Orgovánová 5 prenajímateľ 35542781 20/2017

Strana 1 z 7

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.