Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2600142014 13/07/2016 Platby za prevádzkové náklady za 07/2016 1796,50 12/07/2016 15/07/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 62/2016
16246 15/07/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 14/07/2016 20/07/2016 Stredisko služieb škole 35540419 63/2016
5357400431 15/07/2016 Internet DsL 21,01 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 64/2016
5357401414 15/07/2016 Hlasový paušál 16,88 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 65/2016
1608001193 11/08/2016 Ročná aktualizácia + server k programu ŠJ 39,24 03/08/2016 15/08/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 67/2016
7258637518 11/08/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 08/08/2016 15/08/2016 SPP 35815256 68/2016
2600142014 15/08/2016 Platby za prevádzkové náklady za 08/2016 1796,50 10/08/2016 15/08/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 69/2016
8842330238 12/08/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/08/2016 12/08/2016 RTVS 47232480 70/2016
16291 15/08/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 10/08/2016 21/08/2016 Stredisko služieb škole 35540419 71/2016
5111600471 16/08/2016 Čistenie strešného zvodu, výmena zvodového potrubia, čistenie krtom 358,19 16/08/2016 23/08/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 72/2016
5361743953 23/08/2016 Internet DsL 14,65 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 73/2016
5361744560 23/08/2016 Hlasový paušál 15,19 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 74/2016
82016 31/08/2016 Maliarske a natieračské oráce 1924,00 19/08/2016 19/09/2016 NOVOMAL Jozef Bernát 10706151 75/2016
16816 14/09/2016 Dezinsekcia proti osám 40,00 02/09/2016 16/09/2016 AQUA - VIVA 10787186 76/2016
7175430116 14/09/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/09/2016 16/09/2016 SPP 35815256 77/2016
16335 14/09/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 09/09/2016 22/09/2016 Stredisko služieb škole 35540419 78/2016
8842330238 12/09/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/09/2016 12/09/2016 RTVS 47232480 79/2016
3416081580 14/09/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/09/2016 Mesto Košice 00691135 80/2016
2600142014 14/09/2016 Prevádzkové náklady za 09/2016 1796,50 12/09/2016 15/09/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 81/2016
5366084209 26/09/2016 Hlasový paušál 19,49 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 82/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.