Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
808022871 15/03/2016 Poistenie majetku II.štvrťrok 47,25 04/01/2016 01/04/2016 Kooperatíva,Alianz 00585441 21/2016
5340103997 22/03/2016 Internet Dsl 21,01 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 22/2016
5340103997 22/03/2016 Hlasový paušál 19,42 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 23/2016
3416081580 22/03/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 31/03/2016 Mesto Košice 00691135 24/2016
7228615655 12/04/2016 Dodávka zemného plynu 70,00 05/04/2016 15/04/2016 SPP 35815256 25/2016
0017012688 05/04/2016 Nákup servírovacích tanierov 10,40 05/04/2016 05/04/2016 METRO 45952671 26/2016
216050280 12/04/2016 Zabezpečenie činnosti BOZP,PO a PS I.Q 180,00 07/04/2016 14/04/2016 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 27/2016
16109 12/04/2016 Služby strediska za mesiac Marec 2016 100,00 07/04/2016 19/04/2016 SSŠ, Tr.SNP 48/A 35540419 28/2016
15416 12/04/2016 Vykonanie deratizácie priestorov školskej jedálne,skladov a okolia objektu 30,00 08/04/2016 22/04/2016 AQUA - VIVA 10787186 29/2016
8842330238 12/04/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/04/2016 12/04/2016 RTVS 47232480 30/2016
2600142014 13/04/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Marec 2016 1796,50 12/04/2016 15/04/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 31/2016
534403789 21/04/2016 Internet Dsl 21,01 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 32/2016
5344404898 21/04/2016 Hlasový paušál 17,54 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 33/2016
0015000523 26/04/2016 Nákup OOPP 16,79 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 34/2016
0015000524 26/04/2016 Nákup všeobecného materiálu - kuch.pomôcok 48,96 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 35/2016
2600142014 29/04/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Apríl 2016 1796,50 12/04/2016 15/04/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 36/2016
0 09/05/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 03/05/2016 16/05/2016 SPP 35815256 37/2016
0 09/05/2016 Rev. kontrola hydrantov a tlak. skúška požiarnej hadice 28,80 03/05/2016 09/05/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 38/2016
18032675 06/05/2016 Hrnčeky pre MŠ, kuchynské pomôcky 64,09 06/05/2016 06/05/2016 METRO 45952671 39/2016
16155 13/05/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 06/05/2016 18/05/2016 Stredisko služieb škole 35540419 40/2016

Strana 2 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.