Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
18032675 06/05/2016 Hrnčeky pre MŠ, kuchynské pomôcky 64,09 06/05/2016 06/05/2016 METRO 45952671 39/2016
16155 13/05/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 06/05/2016 18/05/2016 Stredisko služieb škole 35540419 40/2016
16137 13/05/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 360,00 06/05/2016 18/05/2016 Stredisko služieb škole 35540419 41/2016
078 06/05/2016 Školenie 20,00 06/05/2016 10/05/2016 Kantorka, n.o 45740313 42/2016
16020 13/05/2016 Vytvorenie stránky sjke.sk 299,00 06/05/2016 17/05/2016 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 43/2016
8842330238 12/05/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/05/2016 12/05/2016 RTVS 47232480 44/2016
2600142014 13/05/2016 Platby za prevádzkové náklady za 05/2016 1796,50 12/05/2016 15/05/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 45/2016
5348719039 20/05/2016 Internet DsL 21,01 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 46/2016
5348719648 19/05/2016 Hlasový paušál 20,78 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 47/2016
160003 27/05/2016 Nákup tonerov do tlačiarne 75,79 23/05/2016 02/06/2016 JAMADY 17106869 48/2016
13005817 01/06/2016 Nákup DHM Krájač zeleniny 599,99 01/06/2016 01/06/2016 METRO SR s.r.o. 45952671 49/2016
13005816 01/06/2016 Nákup hygienických potrieb 9,79 01/06/2016 01/06/2016 METRO SR s.r.o. 45952671 50/2017
7213688794 13/06/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 03/06/2016 15/06/2016 SPP 35815256 51/2016
8842330238 13/06/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/06/2016 12/06/2016 RTVS 47232480 52/2016
3416081580 13/06/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/06/2016 Mesto Košice 00691135 53/2016
2600142014 14/06/2016 Platby za prevádzkové náklady za 06/2016 1796,50 12/06/2016 15/06/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 55/2016
16200 16/06/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 13/06/2016 20/06/2016 Stredisko služieb škole 35540419 56/2016
5353049120 24/06/2016 Internet DsL 21,01 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 57/2016
5353050478 24/06/2016 Hlasový paušál 18,56 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 58/2016
216050739 08/07/2016 Zabezpečenie činnosti BOZP,PO,PS 180,00 01/07/2016 12/07/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 59/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.