Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
5366083602 26/09/2016 Internet Dsl 18,52 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 83/2016
5370449961 19/10/2016 Internet Dsl 18,52 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 90/2016
5370451317 19/10/2016 Hlasový paušál 19,56 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 91/2016
5374828996 21/11/2016 Internet Dsl 18,52 15/11/2016 24/11/2016 ORANGE 35697270 100/2016
5374830599 21/11/2016 Hlasový paušál 15,26 15/11/2016 24/11/2016 ORANGE 35697270 101/2016
5379207720 19/12/2016 Internet Dsl 18,52 16/12/2016 24/12/2016 ORANGE 35697270 119/2016
5379208698 19/12/2016 Hlasový paušál 24,29 16/12/2016 24/12/2016 ORANGE 35697270 120/2016
7303396069 19/01/2016 Dodávka zemného plynu 68,00 15/01/2016 25/01/2016 SPP 35815256 04/2016
7448208099 22/01/2016 Vyúčtovanie SPP - preplatok 89,27 22/01/2016 22/01/2016 SPP 35815256 05/2016
7115390985 04/02/2016 Dodávka zemného plynu 70,00 03/02/2016 15/02/2016 SPP 35815256 08/2016
7298448252 14/03/2016 Dodávka zemného plynu 70 08/03/2016 15/03/2016 SPP 35815256 15/2016
7228615655 12/04/2016 Dodávka zemného plynu 70,00 05/04/2016 15/04/2016 SPP 35815256 25/2016
0 09/05/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 03/05/2016 16/05/2016 SPP 35815256 37/2016
7213688794 13/06/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 03/06/2016 15/06/2016 SPP 35815256 51/2016
7233675670 08/07/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 07/07/2016 15/07/2016 SPP 35815256 60/2016
7258637518 11/08/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 08/08/2016 15/08/2016 SPP 35815256 68/2016
7175430116 14/09/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/09/2016 16/09/2016 SPP 35815256 77/2016
7303558795 11/10/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 06/10/2016 17/10/2016 SPP a.s. 35815256 84/2016
710588808 10/11/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 07/11/2016 15/11/2016 SPP a.s. 35815256 96/2016
7115623235 07/12/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/12/2016 15/12/2016 SPP a.s. 35815256 107/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.