Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
5353049120 24/06/2016 Internet DsL 21,01 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 57/2016
5353050478 24/06/2016 Hlasový paušál 18,56 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 58/2016
5357400431 15/07/2016 Internet DsL 21,01 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 64/2016
5357401414 15/07/2016 Hlasový paušál 16,88 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 65/2016
5361743953 23/08/2016 Internet DsL 14,65 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 73/2016
5361744560 23/08/2016 Hlasový paušál 15,19 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 74/2016
5366084209 26/09/2016 Hlasový paušál 19,49 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 82/2016
5366083602 26/09/2016 Internet Dsl 18,52 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 83/2016
5370449961 19/10/2016 Internet Dsl 18,52 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 90/2016
5370451317 19/10/2016 Hlasový paušál 19,56 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 91/2016
5374828996 21/11/2016 Internet Dsl 18,52 15/11/2016 24/11/2016 ORANGE 35697270 100/2016
5374830599 21/11/2016 Hlasový paušál 15,26 15/11/2016 24/11/2016 ORANGE 35697270 101/2016
5379207720 19/12/2016 Internet Dsl 18,52 16/12/2016 24/12/2016 ORANGE 35697270 119/2016
5379208698 19/12/2016 Hlasový paušál 24,29 16/12/2016 24/12/2016 ORANGE 35697270 120/2016
8842330238 12/01/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/01/2016 12/01/2016 RTVS 47232480 01/2016
8842330238 12/02/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/02/2016 12/02/2016 RTVS 47232480 10/2016
8842330238 14/03/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 11/03/2016 14/03/2016 RTVS 47232480 17/2016
8842330238 12/04/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/04/2016 12/04/2016 RTVS 47232480 30/2016
8842330238 12/05/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/05/2016 12/05/2016 RTVS 47232480 44/2016
8842330238 13/06/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/06/2016 12/06/2016 RTVS 47232480 52/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.