Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2600142014 13/07/2016 Platby za prevádzkové náklady za 07/2016 1796,50 12/07/2016 15/07/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 62/2016
2600142014 14/09/2016 Prevádzkové náklady za 09/2016 1796,50 12/09/2016 15/09/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 81/2016
2600142014 12/10/2016 Prevádzkové náklady za 10/2016 1796,50 12/10/2016 15/10/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 88/2016
8842330238 12/12/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/12/2016 12/12/2016 RTVS 47232480 111/2016
2600142014 12/12/2016 Prevádzkové náklady za 12/2016 1796,50 12/12/2016 15/12/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 112/2016
5111600738 12/12/2016 Odborná prehliadka plynových zariadení 115,20 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 113/2016
511160747 12/12/2016 Oprava plynového kotla, čistenie a nastavenie 48,31 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 114/2016
16200 16/06/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 13/06/2016 20/06/2016 Stredisko služieb škole 35540419 56/2016
16382 19/10/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 13/10/2016 20/10/2016 Stredisko služieb škole 35540419 89/2016
216051525 13/12/2016 Zabezpečenie činnosti PO,BOZP a PS IV.Q 180,00 13/12/2016 31/12/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 115/2016
5331520358 19/01/2016 Internet Dsl 21,01 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 02/2016
5331521593 19/01/2016 Hlasový paušál 15,00 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 03/2016
16246 15/07/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 14/07/2016 20/07/2016 Stredisko služieb škole 35540419 63/2016
7303396069 19/01/2016 Dodávka zemného plynu 68,00 15/01/2016 25/01/2016 SPP 35815256 04/2016
2600142014 14/03/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Január 2016 1796,50 15/01/2016 15/01/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 18/2016
2600142014 15/03/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Február 2016 1796,50 15/02/2016 15/02/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 19/2016
5340103997 22/03/2016 Internet Dsl 21,01 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 22/2016
5340103997 22/03/2016 Hlasový paušál 19,42 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 23/2016
3416081580 22/03/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 31/03/2016 Mesto Košice 00691135 24/2016
3416081580 13/06/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/06/2016 Mesto Košice 00691135 53/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.