Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
0015000524 26/04/2016 Nákup všeobecného materiálu - kuch.pomôcok 48,96 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 35/2016
17005143 01/02/2016 Nákup všeobecného materiálu - útierky 28,36 01/02/2016 01/02/2016 METRO 45952671 07/2016
1600710 19/12/2016 Nákup- Mäsoklát s nierolenovou doskou 348,00 15/12/2016 24/12/2016 Elektroservis VV, s.r.o. 44602731 117/2016
5111600738 12/12/2016 Odborná prehliadka plynových zariadení 115,20 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 113/2016
0 09/05/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 03/05/2016 16/05/2016 SPP 35815256 37/2016
7213688794 13/06/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 03/06/2016 15/06/2016 SPP 35815256 51/2016
7233675670 08/07/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 07/07/2016 15/07/2016 SPP 35815256 60/2016
7258637518 11/08/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 08/08/2016 15/08/2016 SPP 35815256 68/2016
7175430116 14/09/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/09/2016 16/09/2016 SPP 35815256 77/2016
7303558795 11/10/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 06/10/2016 17/10/2016 SPP a.s. 35815256 84/2016
710588808 10/11/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 07/11/2016 15/11/2016 SPP a.s. 35815256 96/2016
7115623235 07/12/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/12/2016 15/12/2016 SPP a.s. 35815256 107/2016
511160747 12/12/2016 Oprava plynového kotla, čistenie a nastavenie 48,31 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 114/2016
216050063 22/02/2016 Označenia bezpečnostnými tabuľami 6,00 18/02/2016 25/02/2016 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 12/2016
2600142014 13/05/2016 Platby za prevádzkové náklady za 05/2016 1796,50 12/05/2016 15/05/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 45/2016
2600142014 14/06/2016 Platby za prevádzkové náklady za 06/2016 1796,50 12/06/2016 15/06/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 55/2016
2600142014 13/07/2016 Platby za prevádzkové náklady za 07/2016 1796,50 12/07/2016 15/07/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 62/2016
2600142014 15/08/2016 Platby za prevádzkové náklady za 08/2016 1796,50 10/08/2016 15/08/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 69/2016
6591239861 21/10/2016 Poistenie majetku 145,54 20/10/2016 01/11/2016 Kooperatíva poisťovňa 00585441 93/2016
808026584 21/12/2016 Poistenie majetku 145,54 21/12/2016 01/01/2017 Kooperatíva poisťovňa 00585441 121/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.