Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7175430116 14/09/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/09/2016 16/09/2016 SPP 35815256 77/2016
16335 14/09/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 09/09/2016 22/09/2016 Stredisko služieb škole 35540419 78/2016
3416081580 14/09/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/09/2016 Mesto Košice 00691135 80/2016
2600142014 14/09/2016 Prevádzkové náklady za 09/2016 1796,50 12/09/2016 15/09/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 81/2016
8842330238 14/11/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/11/2016 12/11/2016 RTVS 47232480 98/2016
2600142014 15/03/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Február 2016 1796,50 15/02/2016 15/02/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 19/2016
808022871 15/03/2016 Poistenie majetku I.štvrťrok 47,25 04/01/2016 15/03/2016 Kooperatíva,Alianz 00585441 20/2016
808022871 15/03/2016 Poistenie majetku II.štvrťrok 47,25 04/01/2016 01/04/2016 Kooperatíva,Alianz 00585441 21/2016
16246 15/07/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 14/07/2016 20/07/2016 Stredisko služieb škole 35540419 63/2016
5357400431 15/07/2016 Internet DsL 21,01 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 64/2016
5357401414 15/07/2016 Hlasový paušál 16,88 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 65/2016
2600142014 15/08/2016 Platby za prevádzkové náklady za 08/2016 1796,50 10/08/2016 15/08/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 69/2016
16291 15/08/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 10/08/2016 21/08/2016 Stredisko služieb škole 35540419 71/2016
2600142014 15/11/2016 Prevádzkové náklady za 11/2016 1796,50 10/11/2016 15/11/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 97/2016
16433 15/11/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 15/11/2016 22/11/2016 Stredisko služieb škole 35540419 99/2016
16200 16/06/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 13/06/2016 20/06/2016 Stredisko služieb škole 35540419 56/2016
5111600471 16/08/2016 Čistenie strešného zvodu, výmena zvodového potrubia, čistenie krtom 358,19 16/08/2016 23/08/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 72/2016
5331520358 19/01/2016 Internet Dsl 21,01 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 02/2016
5331521593 19/01/2016 Hlasový paušál 15,00 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 03/2016
7303396069 19/01/2016 Dodávka zemného plynu 68,00 15/01/2016 25/01/2016 SPP 35815256 04/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.