Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
460125 07/12/2016 Nákup OOPP 100,05 06/12/2016 05/01/2017 STOMIA - ZP s.r.o. 36206547 108/2016
4942016 11/10/2016 Nákup Dataloger - merací prístroj na meranie teploty a vlhkosti 124,80 10/10/2016 14/10/2016 Mearatex, s.r.o. 43909213 85/2016
5111600471 16/08/2016 Čistenie strešného zvodu, výmena zvodového potrubia, čistenie krtom 358,19 16/08/2016 23/08/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 72/2016
5111600738 12/12/2016 Odborná prehliadka plynových zariadení 115,20 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 113/2016
511160747 12/12/2016 Oprava plynového kotla, čistenie a nastavenie 48,31 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 114/2016
5331520358 19/01/2016 Internet Dsl 21,01 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 02/2016
5331521593 19/01/2016 Hlasový paušál 15,00 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 03/2016
5335817984 22/02/2016 Hlasový paušál 17,98 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 14/2016
5335818249 22/02/2016 Internet Dsl 21,01 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 13/2016
5340103997 22/03/2016 Internet Dsl 21,01 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 22/2016
5340103997 22/03/2016 Hlasový paušál 19,42 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 23/2016
534403789 21/04/2016 Internet Dsl 21,01 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 32/2016
5344404898 21/04/2016 Hlasový paušál 17,54 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 33/2016
5348719039 20/05/2016 Internet DsL 21,01 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 46/2016
5348719648 19/05/2016 Hlasový paušál 20,78 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 47/2016
5353049120 24/06/2016 Internet DsL 21,01 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 57/2016
5353050478 24/06/2016 Hlasový paušál 18,56 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 58/2016
5357400431 15/07/2016 Internet DsL 21,01 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 64/2016
5357401414 15/07/2016 Hlasový paušál 16,88 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 65/2016
5361743953 23/08/2016 Internet DsL 14,65 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 73/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.