Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2600142014 14/09/2016 Prevádzkové náklady za 09/2016 1796,50 12/09/2016 15/09/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 81/2016
5366084209 26/09/2016 Hlasový paušál 19,49 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 82/2016
5366083602 26/09/2016 Internet Dsl 18,52 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 83/2016
7303558795 11/10/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 06/10/2016 17/10/2016 SPP a.s. 35815256 84/2016
4942016 11/10/2016 Nákup Dataloger - merací prístroj na meranie teploty a vlhkosti 124,80 10/10/2016 14/10/2016 Mearatex, s.r.o. 43909213 85/2016
216051128 11/10/2016 Zabezpečenie činnosti PO,BOZP a PS III.Q 180,00 10/10/2016 14/10/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 86/2016
8842330238 10/10/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/10/2016 12/10/2016 RTVS 47232480 87/2016
2600142014 12/10/2016 Prevádzkové náklady za 10/2016 1796,50 12/10/2016 15/10/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 88/2016
16382 19/10/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 13/10/2016 20/10/2016 Stredisko služieb škole 35540419 89/2016
5370449961 19/10/2016 Internet Dsl 18,52 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 90/2016
5370451317 19/10/2016 Hlasový paušál 19,56 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 91/2016
1602006237 21/10/2016 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 485,82 20/10/2016 17/11/2016 Hagleitner Hygiene 35840790 92/2016
6591239861 21/10/2016 Poistenie majetku 145,54 20/10/2016 01/11/2016 Kooperatíva poisťovňa 00585441 93/2016
31116 10/11/2016 Deratizácia 30,00 02/11/2016 16/11/2016 AQUA - VIVA 10787186 94/2016
160074 11/11/2016 Chladiace a mraziace zariadenia- Súťaž EKS 2193,00 04/11/2016 03/12/2016 GastroTechnika plus 33905690 95/2016
710588808 10/11/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 07/11/2016 15/11/2016 SPP a.s. 35815256 96/2016
2600142014 15/11/2016 Prevádzkové náklady za 11/2016 1796,50 10/11/2016 15/11/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 97/2016
8842330238 14/11/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/11/2016 12/11/2016 RTVS 47232480 98/2016
16433 15/11/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 15/11/2016 22/11/2016 Stredisko služieb škole 35540419 99/2016

Strana 6 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.