Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
5335818249 22/02/2016 Internet Dsl 21,01 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 13/2016
5335817984 22/02/2016 Hlasový paušál 17,98 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 14/2016
5340103997 22/03/2016 Internet Dsl 21,01 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 22/2016
5340103997 22/03/2016 Hlasový paušál 19,42 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 23/2016
3416081580 22/03/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 31/03/2016 Mesto Košice 00691135 24/2016
5361743953 23/08/2016 Internet DsL 14,65 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 73/2016
5361744560 23/08/2016 Hlasový paušál 15,19 18/08/2016 24/08/2016 ORANGE 35697270 74/2016
5353049120 24/06/2016 Internet DsL 21,01 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 57/2016
5353050478 24/06/2016 Hlasový paušál 18,56 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 58/2016
16467 25/11/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 120,00 23/11/2016 06/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 103/2016
0015000523 26/04/2016 Nákup OOPP 16,79 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 34/2016
0015000524 26/04/2016 Nákup všeobecného materiálu - kuch.pomôcok 48,96 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 35/2016
5366084209 26/09/2016 Hlasový paušál 19,49 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 82/2016
5366083602 26/09/2016 Internet Dsl 18,52 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 83/2016
160003 27/05/2016 Nákup tonerov do tlačiarne 75,79 23/05/2016 02/06/2016 JAMADY 17106869 48/2016
2600142014 29/04/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Apríl 2016 1796,50 12/04/2016 15/04/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 36/2016
160004 29/11/2016 Nákup tonerov Samsung 113,69 23/11/2016 07/12/2016 JAMADY 17106869 104/2016
16487 29/11/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 28/11/2016 07/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 105/2016
82016 31/08/2016 Maliarske a natieračské oráce 1924,00 19/08/2016 19/09/2016 NOVOMAL Jozef Bernát 10706151 75/2016

Strana 6 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.