Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
3416081580 13/06/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/06/2016 Mesto Košice 00691135 53/2016
3416081580 14/09/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/09/2016 Mesto Košice 00691135 80/2016
17005143 01/02/2016 Nákup všeobecného materiálu - útierky 28,36 01/02/2016 01/02/2016 METRO 45952671 07/2016
0017012688 05/04/2016 Nákup servírovacích tanierov 10,40 05/04/2016 05/04/2016 METRO 45952671 26/2016
0015000523 26/04/2016 Nákup OOPP 16,79 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 34/2016
0015000524 26/04/2016 Nákup všeobecného materiálu - kuch.pomôcok 48,96 26/04/2016 26/04/2016 METRO 45952671 35/2016
18032675 06/05/2016 Hrnčeky pre MŠ, kuchynské pomôcky 64,09 06/05/2016 06/05/2016 METRO 45952671 39/2016
13005817 01/06/2016 Nákup DHM Krájač zeleniny 599,99 01/06/2016 01/06/2016 METRO SR s.r.o. 45952671 49/2016
13005816 01/06/2016 Nákup hygienických potrieb 9,79 01/06/2016 01/06/2016 METRO SR s.r.o. 45952671 50/2017
82016 31/08/2016 Maliarske a natieračské oráce 1924,00 19/08/2016 19/09/2016 NOVOMAL Jozef Bernát 10706151 75/2016
5331520358 19/01/2016 Internet Dsl 21,01 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 02/2016
5331521593 19/01/2016 Hlasový paušál 15,00 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 03/2016
5335818249 22/02/2016 Internet Dsl 21,01 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 13/2016
5335817984 22/02/2016 Hlasový paušál 17,98 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 14/2016
5340103997 22/03/2016 Internet Dsl 21,01 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 22/2016
5340103997 22/03/2016 Hlasový paušál 19,42 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 23/2016
534403789 21/04/2016 Internet Dsl 21,01 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 32/2016
5344404898 21/04/2016 Hlasový paušál 17,54 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 33/2016
5348719039 20/05/2016 Internet DsL 21,01 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 46/2016
5348719648 19/05/2016 Hlasový paušál 20,78 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 47/2016

Strana 3 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.