Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7115623235 07/12/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 05/12/2016 15/12/2016 SPP a.s. 35815256 107/2016
16018 12/02/2016 Služby strediska za mesiac Január 2016 100,00 12/02/2016 15/02/2016 SSŠ, Tr.SNP 42/A 35540419 11/2016
16063 14/03/2016 Služby strediska za mesiac Február 2016 100,00 10/03/2016 16/03/2016 SSŠ, Tr.SNP 48/A 35540419 16/2016
16109 12/04/2016 Služby strediska za mesiac Marec 2016 100,00 07/04/2016 19/04/2016 SSŠ, Tr.SNP 48/A 35540419 28/2016
460125 07/12/2016 Nákup OOPP 100,05 06/12/2016 05/01/2017 STOMIA - ZP s.r.o. 36206547 108/2016
16155 13/05/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 06/05/2016 18/05/2016 Stredisko služieb škole 35540419 40/2016
16137 13/05/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 360,00 06/05/2016 18/05/2016 Stredisko služieb škole 35540419 41/2016
16200 16/06/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 13/06/2016 20/06/2016 Stredisko služieb škole 35540419 56/2016
16246 15/07/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 14/07/2016 20/07/2016 Stredisko služieb škole 35540419 63/2016
16291 15/08/2016 Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 100,00 10/08/2016 21/08/2016 Stredisko služieb škole 35540419 71/2016
16335 14/09/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 09/09/2016 22/09/2016 Stredisko služieb škole 35540419 78/2016
16382 19/10/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 13/10/2016 20/10/2016 Stredisko služieb škole 35540419 89/2016
16433 15/11/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 15/11/2016 22/11/2016 Stredisko služieb škole 35540419 99/2016
16467 25/11/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 120,00 23/11/2016 06/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 103/2016
16487 29/11/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 28/11/2016 07/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 105/2016
16525 12/12/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 200,00 09/12/2016 20/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 109/2016
16543 12/12/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 09/12/2016 20/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 110/2016
720162567 07/12/2016 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 12/16 - 11/17 271,20 02/12/2016 21/12/2016 Vema, s.r.o. 31355374 106/2016
20160017 19/12/2016 Nákup OOPP 136,00 16/12/2016 21/12/2016 Zdravotnícke potreby 33904791 118/2016

Strana 6 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.