Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
15416 12/04/2016 Vykonanie deratizácie priestorov školskej jedálne,skladov a okolia objektu 30,00 08/04/2016 22/04/2016 AQUA - VIVA 10787186 29/2016
16816 14/09/2016 Dezinsekcia proti osám 40,00 02/09/2016 16/09/2016 AQUA - VIVA 10787186 76/2016
31116 10/11/2016 Deratizácia 30,00 02/11/2016 16/11/2016 AQUA - VIVA 10787186 94/2016
42330238 21/11/2016 Seminár 20,00 21/11/2016 21/11/2016 ArtEdu 46960333 102/2016
5111600738 12/12/2016 Odborná prehliadka plynových zariadení 115,20 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 113/2016
511160747 12/12/2016 Oprava plynového kotla, čistenie a nastavenie 48,31 12/12/2016 19/12/2016 Bytový podnik mesta Košice 44518684 114/2016
5111600471 16/08/2016 Čistenie strešného zvodu, výmena zvodového potrubia, čistenie krtom 358,19 16/08/2016 23/08/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 72/2016
2600142014 13/05/2016 Platby za prevádzkové náklady za 05/2016 1796,50 12/05/2016 15/05/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 45/2016
2600142014 14/06/2016 Platby za prevádzkové náklady za 06/2016 1796,50 12/06/2016 15/06/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 55/2016
2600142014 13/07/2016 Platby za prevádzkové náklady za 07/2016 1796,50 12/07/2016 15/07/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 62/2016
2600142014 15/08/2016 Platby za prevádzkové náklady za 08/2016 1796,50 10/08/2016 15/08/2016 CVČ - Orgovánová 5 35542781 69/2016
2600142014 14/03/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Január 2016 1796,50 15/01/2016 15/01/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 18/2016
2600142014 15/03/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Február 2016 1796,50 15/02/2016 15/02/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 19/2016
2600142014 13/04/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Marec 2016 1796,50 12/04/2016 15/04/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 31/2016
2600142014 29/04/2016 Prevádzkové náklady za mesiac Apríl 2016 1796,50 12/04/2016 15/04/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 36/2016
2600142014 14/09/2016 Prevádzkové náklady za 09/2016 1796,50 12/09/2016 15/09/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 81/2016
2600142014 12/10/2016 Prevádzkové náklady za 10/2016 1796,50 12/10/2016 15/10/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 88/2016
2600142014 15/11/2016 Prevádzkové náklady za 11/2016 1796,50 10/11/2016 15/11/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 97/2016
2600142014 12/12/2016 Prevádzkové náklady za 12/2016 1796,50 12/12/2016 15/12/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 112/2016
1600709 19/12/2016 Nákup pracovných stolov, podľa súťažných podkladov 2134,60 15/12/2016 24/12/2016 Elektroservis VV, s.r.o. 44602731 116/2016

Strana 1 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.