Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
5335818249 22/02/2016 Internet Dsl 21,01 18/02/2016 24/02/2016 ORANGE 35697270 13/2016
5340103997 22/03/2016 Internet Dsl 21,01 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 22/2016
534403789 21/04/2016 Internet Dsl 21,01 19/04/2016 24/04/2016 ORANGE 35697270 32/2016
5348719039 20/05/2016 Internet DsL 21,01 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 46/2016
5353049120 24/06/2016 Internet DsL 21,01 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 57/2016
5357400431 15/07/2016 Internet DsL 21,01 15/07/2016 24/07/2016 ORANGE 35697270 64/2016
1600709 19/12/2016 Nákup pracovných stolov, podľa súťažných podkladov 2134,60 15/12/2016 24/12/2016 Elektroservis VV, s.r.o. 44602731 116/2016
160074 11/11/2016 Chladiace a mraziace zariadenia- Súťaž EKS 2193,00 04/11/2016 03/12/2016 GastroTechnika plus 33905690 95/2016
5379208698 19/12/2016 Hlasový paušál 24,29 16/12/2016 24/12/2016 ORANGE 35697270 120/2016
720162567 07/12/2016 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 12/16 - 11/17 271,20 02/12/2016 21/12/2016 Vema, s.r.o. 31355374 106/2016
17005143 01/02/2016 Nákup všeobecného materiálu - útierky 28,36 01/02/2016 01/02/2016 METRO 45952671 07/2016
0 09/05/2016 Rev. kontrola hydrantov a tlak. skúška požiarnej hadice 28,80 03/05/2016 09/05/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 38/2016
16020 13/05/2016 Vytvorenie stránky sjke.sk 299,00 06/05/2016 17/05/2016 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 43/2016
15416 12/04/2016 Vykonanie deratizácie priestorov školskej jedálne,skladov a okolia objektu 30,00 08/04/2016 22/04/2016 AQUA - VIVA 10787186 29/2016
31116 10/11/2016 Deratizácia 30,00 02/11/2016 16/11/2016 AQUA - VIVA 10787186 94/2016
1600710 19/12/2016 Nákup- Mäsoklát s nierolenovou doskou 348,00 15/12/2016 24/12/2016 Elektroservis VV, s.r.o. 44602731 117/2016
5111600471 16/08/2016 Čistenie strešného zvodu, výmena zvodového potrubia, čistenie krtom 358,19 16/08/2016 23/08/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 72/2016
16137 13/05/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 360,00 06/05/2016 18/05/2016 Stredisko služieb škole 35540419 41/2016
3416081580 22/03/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 31/03/2016 Mesto Košice 00691135 24/2016
3416081580 13/06/2016 Miestny poplatok za komunálny odpad 360,36 15/03/2016 30/06/2016 Mesto Košice 00691135 53/2016

Strana 4 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.