Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2600142014 15/11/2016 Prevádzkové náklady za 11/2016 1796,50 10/11/2016 15/11/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 97/2016
2600142014 12/12/2016 Prevádzkové náklady za 12/2016 1796,50 12/12/2016 15/12/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 112/2016
5366083602 26/09/2016 Internet Dsl 18,52 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 83/2016
5370449961 19/10/2016 Internet Dsl 18,52 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 90/2016
5374828996 21/11/2016 Internet Dsl 18,52 15/11/2016 24/11/2016 ORANGE 35697270 100/2016
5379207720 19/12/2016 Internet Dsl 18,52 16/12/2016 24/12/2016 ORANGE 35697270 119/2016
5353050478 24/06/2016 Hlasový paušál 18,56 21/06/2016 24/06/2016 ORANGE 35697270 58/2016
216050280 12/04/2016 Zabezpečenie činnosti BOZP,PO a PS I.Q 180,00 07/04/2016 14/04/2016 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 27/2016
216050739 08/07/2016 Zabezpečenie činnosti BOZP,PO,PS 180,00 01/07/2016 12/07/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 59/2016
216051128 11/10/2016 Zabezpečenie činnosti PO,BOZP a PS III.Q 180,00 10/10/2016 14/10/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 86/2016
216051525 13/12/2016 Zabezpečenie činnosti PO,BOZP a PS IV.Q 180,00 13/12/2016 31/12/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 115/2016
5340103997 22/03/2016 Hlasový paušál 19,42 15/03/2016 24/03/2016 ORANGE 35697270 23/2016
5366084209 26/09/2016 Hlasový paušál 19,49 19/09/2016 24/09/2016 ORANGE 35697270 82/2016
5370451317 19/10/2016 Hlasový paušál 19,56 17/10/2016 24/10/2016 ORANGE 35697270 91/2016
82016 31/08/2016 Maliarske a natieračské oráce 1924,00 19/08/2016 19/09/2016 NOVOMAL Jozef Bernát 10706151 75/2016
078 06/05/2016 Školenie 20,00 06/05/2016 10/05/2016 Kantorka, n.o 45740313 42/2016
42330238 21/11/2016 Seminár 20,00 21/11/2016 21/11/2016 ArtEdu 46960333 102/2016
5348719648 19/05/2016 Hlasový paušál 20,78 19/05/2016 24/05/2016 ORANGE 35697270 47/2016
16525 12/12/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 200,00 09/12/2016 20/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 109/2016
5331520358 19/01/2016 Internet Dsl 21,01 14/01/2016 24/01/2016 ORANGE 35697270 02/2016

Strana 3 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.