Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7303558795 11/10/2016 Opakovaná dodávka zemného plynu 70,00 06/10/2016 17/10/2016 SPP a.s. 35815256 84/2016
4942016 11/10/2016 Nákup Dataloger - merací prístroj na meranie teploty a vlhkosti 124,80 10/10/2016 14/10/2016 Mearatex, s.r.o. 43909213 85/2016
216051128 11/10/2016 Zabezpečenie činnosti PO,BOZP a PS III.Q 180,00 10/10/2016 14/10/2016 LIVONEC SK, s.r.o 48121347 86/2016
160074 11/11/2016 Chladiace a mraziace zariadenia- Súťaž EKS 2193,00 04/11/2016 03/12/2016 GastroTechnika plus 33905690 95/2016
8842330238 12/01/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/01/2016 12/01/2016 RTVS 47232480 01/2016
1602000314 12/02/2016 Účastnícky poplatok - odborný seminár 45,00 11/02/2016 26/02/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 09/2016
8842330238 12/02/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/02/2016 12/02/2016 RTVS 47232480 10/2016
16018 12/02/2016 Služby strediska za mesiac Január 2016 100,00 12/02/2016 15/02/2016 SSŠ, Tr.SNP 42/A 35540419 11/2016
7228615655 12/04/2016 Dodávka zemného plynu 70,00 05/04/2016 15/04/2016 SPP 35815256 25/2016
216050280 12/04/2016 Zabezpečenie činnosti BOZP,PO a PS I.Q 180,00 07/04/2016 14/04/2016 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 27/2016
16109 12/04/2016 Služby strediska za mesiac Marec 2016 100,00 07/04/2016 19/04/2016 SSŠ, Tr.SNP 48/A 35540419 28/2016
15416 12/04/2016 Vykonanie deratizácie priestorov školskej jedálne,skladov a okolia objektu 30,00 08/04/2016 22/04/2016 AQUA - VIVA 10787186 29/2016
8842330238 12/04/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/04/2016 12/04/2016 RTVS 47232480 30/2016
8842330238 12/05/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/05/2016 12/05/2016 RTVS 47232480 44/2016
8842330238 12/07/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 12/07/2016 12/07/2016 RTVS 47232480 61/2016
8842330238 12/08/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/08/2016 12/08/2016 RTVS 47232480 70/2016
8842330238 12/09/2016 Koncesionárske poplatky 4,64 10/09/2016 12/09/2016 RTVS 47232480 79/2016
2600142014 12/10/2016 Prevádzkové náklady za 10/2016 1796,50 12/10/2016 15/10/2016 CVČ Orgovánová 5 - prenajímateľ 35542781 88/2016
16525 12/12/2016 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 200,00 09/12/2016 20/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 109/2016
16543 12/12/2016 Spracovanie účtovníctva a PaM 100,00 09/12/2016 20/12/2016 Stredisko služieb škole 35540419 110/2016

Strana 2 z 6

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.