Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam pre rodičov - začiatok šk.roka 2018/2019

E-mail Tlačiť PDF

Variť v školskej jedálni sa začína 03.09.2018. Žiaci aj zamestnanci, ktorí sa chcú v školskej jedálni stravovať sa na obedy musia prihlásiť. Každý stravník obdrží prihlášku a súhlas zákonného zástupcu na nový školský rok , ktoré obratom vyplnené a podpísané vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky, súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni. Prihlasovať na obedy je možné už od 28.08.2018. Kto bude chcieť obed od pondelka 03.09.2018 prosím nahlásiť ráno do 8:00 hod. Prváčikovia a stravníci , ktorí sa u nás ešte nestravovali si musia zakúpiť čip, cena čipu 2,00 € . Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka.

 

riaditeľka školskej jedálne.

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.