Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam pre rodičov

E-mail Tlačiť PDF

V školskej jedálni zavádzame od septembra čipový systém výdaja stravy. Žiaci CZŠ a SZŠ prihlásený na stravu dostanú čipový kľúč, ktorým sa budú prihlasovať na čítačku pri odoberaní stravy pri okienku.

Čip neslúži na odhlasovanie z obeda, slúži na identifikáciu stravníka a je nutné ho mať pri každom odbere stravy. Keď stravník nebude mať zaplatené obedy včas čip sa zablokuje, preto žiadam rodičov o dodržiavanie splatnosti úhrad za stravu.

Čipový kľúč dostanú stravníci zadarmo, ale pri strate alebo poškodení si už ďalší čip musí stravník zakúpiť v cene 2,00 € a stáva sa majetkom žiaka.

 

riaditeľka školskej jedálne

© 2016 Školská jedáleň - Juhoslovanská 2, Košice 040 13, všetky práva sú vyhradené.