Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
2108191000 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2020-01-09 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200121123559_zmluva_Slovak Telekom.pdf
Rámcová dohoda č.Z2020870_Z nákup mäsa a mäsových výrobkov 2020-01-31 47900,00 € Maso J+L, Herlianska 20, 040 14 Košice 36569194 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200131083305_RD Z2020870_Z_maso a masove vyrobky.pdf
Rámcová dohoda č. Z2020871_Z nákup mlieka a mliečnych výrobkov 2020-01-31 36000,00€ Inmedia, spol.s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200131083449_RD Z2020871_Z_mlieko a mliecne vyrobky.pdf
Rámcová dohoda cč. Z2020869_Z nákup hrubého tovaru 2020-01-31 28850,00 € Inmedia, spol.s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200131083649_RD Z2020869_Z_hrube potraviny.pdf
Rámcová dohoda č. Z2020872_Z nákup mrazených rýb, hydiny a iných potravín 2020-01-31 11900,00 € Bidfood Slovakia, s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200131083852_RD Z2020872_Z_mrazene ryby hydina polotovary.pdf
Rámcová dohoda č. Z2020874_Z nákup čerstvého ovocia a zeleniny 2020-01-31 41900,00 € Ematrade, s.r.o, Krosnianska 79, 040 22 Košice 46954767 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200131084058_RD Z2020874_Z_cerstve ovoocie a zelenina.pdf
Doplnok č. 2 ku KZ 12/4/2018 Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2020-02-04 - Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice 42105536 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200205100928_doplnok_KZ_2019_2_bernolakova.pdf
2020/0108/57880331 odber kuchynského odpadu - dodatok 2020-02-22 6€ /60 L sud Inta, s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200225090925_Dodatok k zmluve BRKO 2020.pdf
10006210/ dodatok č. 1 dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve 2020-02-25 - Stabilita, d.d.s., a.s. Bačíkova 5, 040 01 Košice 36718556 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200225094708_Dodatok k DDS Stabilita 2020.pdf
5100136750 dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 2020-05-18 - Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 20200518133935_Dodatok k zmluve VSE 5_2020.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.