Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Zmluvy 2018

2018

číslo zmluvy:
popis zmluvy:
celková hodnota:
suma bez DPH:
dátum podpisu zmluvy:
druhá zmluvná strana:
adresa druhej zmluvnej strany:
IČO druhej zmluvnej strany:
Objednávateľ:
Podpísal - meno a priezvisko
Podpísal - funkcia:
Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia: 1.2.2018 Názov spoločnosti. INTA s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín IČO: 34 129 863
Dátum zverejnenia: 15.3.2018 Názov spoločnosti: NN Tatry - Sympatia, d.d.s, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava IČO: 359 76 853 DIČ: 2022119836 Predmet zmluvy: Doplnkové dôchodkové sporenie

Číslo zmluvy:-, Popis zmluvy: realizácia súvislej odbornej praxe žiakov Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 7, 040 01 Košice, Dátum popisu zmluvy: 4.4.2018, Druhá zmluvná strana: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice, IČO druhej zmluvnej strany: 606 766. Podpísala - Daniela Palaščáková, riaditeľka školskej jedálne. Dátum zverejnenia: 12.4.2018

Číslo:-, POPIS ZMLUVY: kolektívna zmluva medzi OZ a ŠJ, DÁTUM PODPISU: 12.4.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Základná org. Odborového zväzu prac. školstva a vedy na Slovesnku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 42104220, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 12.4.2018
ČÍSLO ZMLUVY: - POPIS ZMLUVY: vstupný audit a vypracovanie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany práva fyzic.osôb...o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobn.údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov CELKOVÁ HODNOTA: 300,00€ s DPH, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 7.5.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus, s.r.o, ADRESA DRUHEJ ZML.STRANY: Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZML.STRANY: 46 943 404, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, 040 11 Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 9.5.2018
ČÍSLO:-, POPIS ZMLUVY: zmluva o ochrane osobných údajov v rámci agendy Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Ing. Vincent Haluška, ADRESA DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZS: 46542566, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018
ČÍSLO: -. POPIS ZMLUVY: zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Active Registratúra. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com, a.s. ADRESA DRUHEJ ZS: Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava. IČO DRUHEJ ZS: 35795174, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice. PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018
ČÍSLO: -. POPIS ZMLUVY: zmluva o spracúvaní osobných údajov na ekonomicko-účtovnom oddelení. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole. ADRESA DRUHEJ ZS: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. IČO DRUHEJ ZS: 35540419. OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice. PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018
ČÍSLO: -. POPIS ZMLUVY: zmluva o spracúvaní osobných údajov na personálnom a mzdovom oddelení. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.5.2018. DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole. ADRESA DRUHEJ ZS: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. IČO DRUHEJ ZS: 35540419. OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice. PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ. DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.5.2018
ČÍSLO: -, POPIS ZMLUVY: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb, CELKOVÁ HODNOTA: -. DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 2.8.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Dôvera, zdravotná poisťovňa ADRESA DRUHEJ ZM.STRANY: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35942436, OBJEDNÁVATEĽ: ŠJ Bernolákova 16, KE, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 3.8.2018
ČÍSLO: 53509/2018, POPIS ZMLUVY: školské mlieko, CELKOVÁ HODNOTA: - , DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 13.9.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO DRUHEJ ZMLUV.STRANY: 31654363, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 14.9.2018
ČÍSLO:-, POPIS ZMLUVY: zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov - zodpovedná osoba, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 17.9.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus, s.r.o, Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 46943404, OBJEDNÁVATEĽ: ŠJ Bernolákova 16, KE, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 26.9.2018
ČÍSLO: Z201851220_Z, POPIS ZMLUVY: plynový varný kotol, CELKOVÁ HODNOTA: 3798,00€ s DPH, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 26.11.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Elektroservis VV, s.r.o, Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou, IČO DRUHEJ STRANY: 446 02 731, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.11.2018
ČÍSLO: 9919831380, POPIS ZMLUVY: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 30.11.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO DRUHEJ STRANY: 35 763 469, OBJEDNÁVATEĽ: Školská jedáleň, Bernolákova 16, 040 11 Košice, PODPÍSALA: Daniela Palaščáková, RŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 30.11.2018
ČÍSLO ZMLUVY: -, POPIS ZMLUVY: servisná zmluva na používanie elektronickej registratúry na rok 2019, CELKOVÁ HODNOTA: 600,00 EUR s DPH, DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 14.12.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com, Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO DRUHEJ STRANY: 357 95 174, OBJEDNÁVATEĽ: ŠJ Bernolákova 16 Košice, PODPÍSAL: Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 15.12.2018
Zobrazenie počtu 
Powered by Phoca Download

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.