Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2018

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a Dátum zverejnenia
ŠJ 1/2019 databáza na web stránke na rok 2019 85 03/01/2019 Hell Bounds, a.s. Hviezdoslavova 7, 040 13 Košice 48027847 Daniela Palaščáková - riaditeľka ŠJ 10/01/2019

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.