Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2017

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
ŠJ 01/2017 Objednávam u Vás opravu 2 ks kotlov. 530,00 20/02/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 02/2017 Objednávam u Vás čistenie kanalizácie. 435,00 06/02/2017 TRAMONTO s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 46794859 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 03/2017 Objednávam u Vás montáž parapetných dosiek. 400,00 01/03/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 04/2017 Objednávam u Vás dodanie parapetných dosiek 7 kusov. 790,00 01/03/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 05/2017 Objednávam u Vás deratizáciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov. 200,00 29/03/2017 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 06/2017 Objednávam u Vás celoplošnú dezinsekciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov. 300,00 29/03/2017 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 07/2017 Objednávam u Vás celoplošnú dezinfekciu plynovaním aerosolom kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov. 300,00 29/03/2017 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 08/2017 Objednávam u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. 680,00 29/03/2017 Rovder, s.r.o. Priemyselná 4, 040 01 Košice 44754442 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 09/2017 Objednávam u Vás nastavenie, premazanie a impregnáciu okien. 410,00 29/03/2017 Ecohome Services spol. s.r.o. Piešťanská 3, 917 01 Trnava 50580027 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 10/2017 Objednávam u Vás čistenie kanalizácie. 290,00 19/04/2017 TRAMONTO s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 46794859 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 11/2017 Objednávam u Vás opravu plynového kotla. 355,00 24/04/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 12/2017 Objednávam u Vás dodanie k predmetu zákazky s názvom : "Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri" na základe Kúpnej zmluvy č. Z201718584_Z, ktorá je výsledkom e-aukcie realizovanej prostredníctvom EKS. 15.965,00 05/05/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 13/2017 Objednávam u Vás opravu plynového kotla 150 L 105,00 30/05/2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 14/2017 Objednávam u Vás poskytnutie služby v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom : "Zmena k prívodu-zmena výkonu v ŠJ Bernolákova, pre účely zapojenia konvektomatu a vydanie výkazu výmer a rozpočtu " 6.720,00 20/06/2017 Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 15/2017 Objednávam u Vás stavebné práce k predmetu zákazky s názvom : "Oprava ležatej kanalizácie v objekte ŠJ Bernolákova 16" na základe Zmluvy o dielo 1-2017 17.938,60 11/07/2017 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 16/2017 Objednávam si u Vás stavebný dozor k predmetu zákazky s názvom : "Oprava ležatej kanalizácie v objekte ŠJ Bernolákova 16". 250,00 12/07/2017 Ing. Miroslav Tóth Perešská 24, 040 11 Košice-Pereš 37260596 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 17/2017 Objednávam u Vás PVC obrusy do jedálne a kuchyne. 370,00 19/07/2017 Zuzana Lušecká OBNOVA - VKUS Bačkovík 51, 040 01 Košice 43628052 j
ŠJ 18/2017 Objednávam u Vás RFID čipy k čitačke. 300,00 09/08/2017 KPK Reklama s.r.o. Orlia 10/173, 040 01 Košice 46822798 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 19/2017 Objednávam u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ4. 39,00 30/08/2017 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 20/2017 Objednávam u Vás odbornú prehliadku VTZ plynových. 180,00 11/09/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ

Strana 1 z 3

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.