Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2016

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
ŠJ 01/2016 Objednávam si u Vás opravu gastro zariadení. 520,00 18/02/2016 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
02/2016 Objednávam si u Vás archívne krabice. 50,00 22/03/2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
03/2016 Objednávam si u Vás práce v súlade s výzvou k predmetu zákazky s názvom: ,,Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia." 1.443,00 14/04/2016 KODRESTAV s.r.o. Bajzova 9, 040 01 Košice 44290080 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
04/2016 Objednávam si u Vás poštové poukazy 15.000 kusov. 110,00 23/03/2016 Slovenská pošta, a.s. Lovinského 35, 817 11 Bratislava 36631124 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 05/2016 Objednávam si u Vás výmenu napájacieho adaptéra k čítačke čipového systému. 18,00 14/05/2016 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 06/2016 Objednávam si u Vás 5 litrový umývací prostriedok. 80,00 14/04/2016 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 07/2016 Objednávam si u Vás dezinsekciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov. 300,00 18/04/2016 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 08/2016 Objednávam si u Vás dezinfekciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov. 300,00 18/04/2016 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 09/2016 Objednávam si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. 1.050,00 25/04/2016 ROVDER, s.r.o. Priemyselná 4, 040 01 Košice 44754442 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 10/2016 Objednávam si u Vás deratizáciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov. 200,00 12/04/2016 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice 36572276 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 11/2016 Objednávam si u Vás opravu kotlov KG 200 a KG 300. 95,00 20/05/2016 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 12/2016 Objednávam si u Vás odbornú prehliadku prenosných spotrebičov. 130,00 03/06/2016 MOVYROB, s.r.o. Železničiarska 4, 080 01 Prešov 36779598 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 13/2016 Objednávam si u Vás maliarske a natieračské práce 4.100,00 24/06/2016 Štefan Seman Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida 32562926 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 14/2016 Objednávam si u Vás elektroinštalačné práce 130,00 29/06/2016 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 15/2016 Objednávam si u Vás kurz prvej pomoci pre pracovníčku ŠJ Bernlolákova 16, Košice 17,00 29/06/2016 Slovenský Červený kríž Komenského 19, 040 01 Košice 00416207 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 16/2016 Objednávam si u Vás opravu 2 kusov kotlov. 665,00 22/07/2016 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
Šj 17/2016 Objednávam si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. 1.200,00 12/08/2016 ROVDER, s.r.o. Priemyselná 4, 040 01 Košice 44754442 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 18/2016 Objednávam si u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ 4. 39,00 02/09/2016 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 19/2016 Objednávam si u Vás opravu krájača zeleniny PSP 300. 210,00 02/09/2016 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ
ŠJ 20/2016 Objednávam si u Vás siete na okná proti hmyzu a nastavenie okien. 140,00 02/09/2016 H O N O R, s.r.o. Mlynská 1, 040 01 Košice 36210366 Jana Balogová - riaditeľka ŠJ

Strana 1 z 3

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.