Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Verejné obstarávanie

 

V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :

Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

       

18.11.2013

Kodrestav ,s.r.o

Oprava vzduchotechniky - odhlučnenie

 

2.816,92 €

17.12.2013

Róbert Magáč – stavebné práce

Maliarské práce

 

1.944,23 €

17.12.2013

Elektroservis VV,s.r.o.

Umývačka riadu

 

4.790,00 €

Správa aktualizovaná : 31.12.2013

Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ

V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :

Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

27.06.2013

Róbert Magáč – stavebné práce

Maľovanie a murárské práce

 

7.174,22 €

20.08.2013

Elektroklíma s.r.o.

Oprava chladiaceho boxu

 

3.250,94 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa aktualizovaná : 30.09.2013

Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

30.07.2012

Inmedia,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky

3 989,35  €

20.07.2012

MASO J+L,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky

8 722,08  €

22.06.2012

RYBA Košice,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – hydina

 

1 162,39  €

22.06.2012

RYBA Košice,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ  - ryba

 

1 930,97 €

 Správa aktualizovaná : 30.06.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

30.07.2012

Inmedia,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky

3 641,17  €

20.07.2012

MASO J+L,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky

7 794,73  €

22.06.2012

RYBA Košice,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – hydina

 

1 776,00  €

22.06.2012

RYBA Košice,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ  - ryba

 

1 825,71 €

 Správa aktualizovaná : 31.03.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň          Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

[1]Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

19.07.2012

Rovder, s.r.o.

Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

1 598,34  €

22.10.2012

Elektroservis VV, s.r.o.

Nákup elektrickej panvice

SBE 9-10

3 852,00  €

06.12.2012

Ing. Miroslav Mularčík

MOVYROB

Oprava vzduchotechniky

1 667,04 €

30.07.2012

Inmedia,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky

4 107,38  €

20.07.2012

MASO J+L,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky

9 654,91  €

22.06.2012

RYBA Košice,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – hydina

 

1 789,25  €

22.06.2012

RYBA Košice,s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ  - ryba

 

1 651,36 €

 Správa aktualizovaná : 31.12.2012Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ 

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

09.07.2012

Natrex, s.r.o.

Výmena vodovodného potrubia a dlažby

17 733,23  €

01.08.2012

Natrex, s.r.o.

Výmena obkladov a hygienická maľba

13 328,76  €

30.07.2012

Inmedia, s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky

1 288,95  €

20.07.2012

MASO J+L, s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky

2 918,80  €

Správa aktualizovaná : 30.09.2012Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ

{slider=Súhrnná správa – III. Štvrťrok 2012

OZNÁMENIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

 Spracovala:Daniela Palaščáková, riaditeľka ŠJ       

Posledná úprava Piatok, 18 Január 2019 09:04

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.