Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Súhrnné správy

 
V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH         18.11.2013 Kodrestav ,s.r.o Oprava vzduchotechniky - odhlučnenie   2.816,92 € 17.12.2013 Róbert Magáč – stavebné práce Maliarské práce   1.944,23 € 17.12.2013 Elektroservis VV,s.r.o. Umývačka riadu   4.790,00 € Správa aktualizovaná : 31.12.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 27.06.2013 Róbert Magáč – stavebné práce Maľovanie a murárské práce   7.174,22 € 20.08.2013 Elektroklíma s.r.o. Oprava chladiaceho boxu   3.250,94 €                    Správa aktualizovaná : 30.09.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 30.07.2012 Inmedia,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 3 989,35  € 20.07.2012 MASO J+L,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 8 722,08  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – hydina   1 162,39  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ  - ryba   1 930,97 €  Správa aktualizovaná : 30.06.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 30.07.2012 Inmedia,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 3 641,17  € 20.07.2012 MASO J+L,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 7 794,73  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – hydina   1 776,00  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ  - ryba   1 825,71 €  Správa aktualizovaná : 31.03.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň          Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € [1]Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 19.07.2012 Rovder, s.r.o. Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1 598,34  € 22.10.2012 Elektroservis VV, s.r.o. Nákup elektrickej panvice SBE 9-10 3 852,00  € 06.12.2012 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB Oprava vzduchotechniky 1 667,04 € 30.07.2012 Inmedia,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 4 107,38  € 20.07.2012 MASO J+L,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 9 654,91  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – hydina   1 789,25  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ  - ryba   1 651,36 €  Správa aktualizovaná : 31.12.2012Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ 
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 09.07.2012 Natrex, s.r.o. Výmena vodovodného potrubia a dlažby 17 733,23  € 01.08.2012 Natrex, s.r.o. Výmena obkladov a hygienická maľba 13 328,76  € 30.07.2012 Inmedia, s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 1 288,95  € 20.07.2012 MASO J+L, s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 2 918,80  € Správa aktualizovaná : 30.09.2012Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
     {slider=Súhrnná správa – IV. štvrťrok 2013}V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH         18.11.2013 Kodrestav ,s.r.o Oprava vzduchotechniky - odhlučnenie   2.816,92 € 17.12.2013 Róbert Magáč – stavebné práce Maliarské práce   1.944,23 € 17.12.2013 Elektroservis VV,s.r.o. Umývačka riadu   4.790,00 € Správa aktualizovaná : 31.12.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 27.06.2013 Róbert Magáč – stavebné práce Maľovanie a murárské práce   7.174,22 € 20.08.2013 Elektroklíma s.r.o. Oprava chladiaceho boxu   3.250,94 €                    Správa aktualizovaná : 30.09.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 30.07.2012 Inmedia,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 3 989,35  € 20.07.2012 MASO J+L,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 8 722,08  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – hydina   1 162,39  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ  - ryba   1 930,97 €  Správa aktualizovaná : 30.06.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €   Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 30.07.2012 Inmedia,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 3 641,17  € 20.07.2012 MASO J+L,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 7 794,73  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – hydina   1 776,00  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ  - ryba   1 825,71 €  Správa aktualizovaná : 31.03.2013Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň          Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € [1]Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 19.07.2012 Rovder, s.r.o. Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1 598,34  € 22.10.2012 Elektroservis VV, s.r.o. Nákup elektrickej panvice SBE 9-10 3 852,00  € 06.12.2012 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB Oprava vzduchotechniky 1 667,04 € 30.07.2012 Inmedia,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 4 107,38  € 20.07.2012 MASO J+L,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 9 654,91  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – hydina   1 789,25  € 22.06.2012 RYBA Košice,s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ  - ryba   1 651,36 €  Správa aktualizovaná : 31.12.2012Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ 
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 09.07.2012 Natrex, s.r.o. Výmena vodovodného potrubia a dlažby 17 733,23  € 01.08.2012 Natrex, s.r.o. Výmena obkladov a hygienická maľba 13 328,76  € 30.07.2012 Inmedia, s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 1 288,95  € 20.07.2012 MASO J+L, s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsová výrobky 2 918,80  € Správa aktualizovaná : 30.09.2012Vypracovala : Jana Balogová, riaditeľka ŠJ
{slider=Súhrnná správa – III. Štvrťrok 2012}     
Posledná úprava Streda, 17 Apríl 2019 04:59

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.