FLEXI ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV

logo flexiMSN

Vážení rodičia,

 

od 4.11.2019 bude na našej škole  prebiehať  FLEXI ŠKOLSKÉ  STRAVOVANIE, čo znamená

praktické overovanie a kvalifikované posúdenie FLEXI školského stravovania vo vybraných zariadeniach školského stravovania.   

Súčasťou  programu  „FLEXI“  je vypracovaný jedálny lístok, ktorý je vytvorený podľa novej metodiky princípov Materiálových spotrebných noriem a k receptúram pre školské stravovanie v Slovenskej republike.

Cieľom FLEXI stravovania je zníženie podielu živočíšnych bielkovín a tukov, zníženie soli a pridaného cukru, zvyšovanie denného podielu čerstvej zeleniny a zeleninových príloh, ako aj nakupovanie potravín v ekologických obaloch, podpora a nákup potravín od regionálnych dodávateľov. FLEXI zohľadňuje aj cirkevné a kultúrne stravovacie zvyklosti stravníkov.

Na základe nového jedálneho lístka nás bude zaujímať spokojnosť stravníkov a hodnotenie pestrosti a chutnosti jedál.

Viac info nájdete na:  https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vypracoval-moderne-zasady-flexi-stravovania-v-skolskych-jedalnach/