Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
1020078301 16/1/2020 pevná linka a internet 12/2019 39,25 7/1/2020 20/1/2020 Slovak Telekom 35763469 1/2020 13/2/2020 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
1911220969 16/1/2020 odber tepelnej energie 12/2019 doplatok 310,45 10/1/2020 22/1/2020 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 2/2020 13/2/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19120967 16/1/2020 odvoz kuchynského odpadu 12/2019 86,4 13/1/2020 24/1/2020 Inta s.r.o 34129863 3/2020 13/2/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
8629392665 16/1/2020 odber zemného plynu 1/2020 297 16/1/2020 24/1/2020 SPP 35815256 4/2020 13/2/2020 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
8250712839 16/1/2020 služby mobilnej siete 12/2019 28,01 16/1/2020 23/1/2020 Slovak Telekom 35763469 5/2020 13/2/2020 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
7294326471 16/1/2020 odber elektrickej energie 12/2019 632,17 16/1/2020 22/1/2020 VSE 44483767 6/2020 13/2/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
20005 30/1/2020 webhosting a databáza na rok 2020 54 20/1/2020 3/2/2020 Hell Bounds, a.s. 48027847 7/2020 13/2/2020 ŠJ 1/2020
10120 31/1/2020 príspevok k strave zamestnancov 1/2020 50,73 31/1/2020 31/1/2020 ŠJ Bernolákova 16 35542772 8/2020 13/2/2020 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
27012020/2 31/1/2020 vodné stočné 11+12/2019 572,63 31/1/2020 31/1/2020 ZŠ Bernolákova 16 35543019 9/2020 13/2/2020 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
8668135923 11/2/2020 odber zemného plynu 2/2020 288 4/2/2020 17/2/2020 SPP 35815256 10/2020 9/3/2020 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2020/024 11/2/2020 služby ochrany pred požiarmi 1/2020 20 5/2/2020 14/2/2020 Kateřina Nevolosová - NEVKA 37264184 11/2020 9/3/2020 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8251834002 11/2/2020 pevná linka a internet 1/2020 39,18 6/2/2020 18/2/2020 Slovak Telekom 35763469 12/2020 9/3/2020 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
20010298 11/2/2020 odber kuchynského odpadu 1/2020 108 6/2/2020 18/2/2020 Inta, s.r.o 34129863 13/2020 9/3/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
2011220065 11/2/2020 odber tepla a teplej vody 1/2020 1558,02 10/2/2020 20/2/2020 Veolia 36179345 14/2020 9/3/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8252955824 14/2/2020 služby mobilnej siete 1/2020 31,13 12/2/2020 24/2/2020 Slovak Telekom 35763469 15/2020 13/3/2020 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
7294059650 14/2/2020 odber elektrickej energie 1/2020 751,06 13/2/2020 21/2/2020 VSE 44483767 16/2020 13/3/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
720201880 20/2/2020 práva používať verziu 02/20-01/21 273,12 17/2/2020 2/3/2020 VEMA 31355374 17/2020 20/3/2020 ŠJ 3/2020
1320022767 24/2/2020 uzamykateľná skrinka na dokumenty 80,40 21/2/2020 21/2/2020 Remos spol.s.r.o 35890941 18/2020 20/3/2020 ŠJ 4/2020
2000062 25/2/2020 oprava krájača zeleniny 82,32 24/2/2020 28/2/2020 Elektroservis VV 44602731 19/2020 20/3/2020 ŠJ 56/2019
200021 25/2/2020 oprava príslušenstva k robotu RE 22. výmena dielu 358,38 24/2/2020 26/2/2020 Gastro - servis 32561989 20/2020 20/3/2020 ŠJ 2/2020

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.