Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
1020078301 16/1/2020 pevná linka a internet 12/2019 39,25 7/1/2020 20/1/2020 Slovak Telekom 35763469 1/2020 13/2/2020 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
1911220969 16/1/2020 odber tepelnej energie 12/2019 doplatok 310,45 10/1/2020 22/1/2020 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 2/2020 13/2/2020 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19120967 16/1/2020 odvoz kuchynského odpadu 12/2019 86,4 13/1/2020 24/1/2020 Inta s.r.o 34129863 3/2020 13/2/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
8629392665 16/1/2020 odber zemného plynu 1/2020 297 16/1/2020 24/1/2020 SPP 35815256 4/2020 13/2/2020 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
8250712839 16/1/2020 služby mobilnej siete 12/2019 28,01 16/1/2020 23/1/2020 Slovak Telekom 35763469 5/2020 13/2/2020 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
7294326471 16/1/2020 odber elektrickej energie 12/2019 632,17 16/1/2020 22/1/2020 VSE 44483767 6/2020 13/2/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
20005 30/1/2020 webhosting a databáza na rok 2020 54 20/1/2020 3/2/2020 Hell Bounds, a.s. 48027847 7/2020 13/2/2020 ŠJ 1/2020
10120 31/1/2020 príspevok k strave zamestnancov 1/2020 50,73 31/1/2020 31/1/2020 ŠJ Bernolákova 16 35542772 8/2020 13/2/2020 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
27012020/2 31/1/2020 vodné stočné 11+12/2019 572,63 31/1/2020 31/1/2020 ZŠ Bernolákova 16 35543019 9/2020 13/2/2020 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.