Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
33900358 12/8/2019 voskové plátno do jedálne 270,23 12/8/2019 16/8/2019 L&Š, s.r.o 36555720 112/2019 6/9/2019 ŠJ 29/2019
19004 13/02/2019 databáza web stránky na rok 2019 84 23/01/2019 23/01/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 11/2019 13/02/2019 ŠJ 1/19
8248488095 13/12/2019 služby mobilnej siete 11/2019 28,01 13/12/2019 23/12/2019 Slovak Telekom 35763469 190/2019 13/1/2020 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
2019490 13/12/2019 služby ochrany pred požiarmi 12/2019 20 13/12/2019 24/12/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 191/2019 13/1/2020 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
7294324182 13/12/2019 odber elektrickej energie 11/2019 804,47 13/12/2019 20/12/2019 VSE, a.s. 44483767 192/2019 13/1/2020 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
1003/2019 13/12/2019 súčinnosť s GDPR, zodpovedná osoba 4.Q 68,40 13/12/2019 20/12/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 193/2019 13/1/2020 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
8677602084 13/6/2019 odber zemného plynu 6/2019 - preddavok 39 4/6/2019 17/6/2019 SPP, a.s. 35815256 78/2019 8/7/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/193 13/6/2019 služby ochrany pred požiarmi 5/2019 20 5/6/2019 14/6/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 79/2019 8/7/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
19249 13/6/2019 účtovníctvo a PaM 5/2019 70 6/6/2019 13/6/2019 Stredisko služieb škole 35543019 80/2019 8/7/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
1911220447 13/6/2019 odber tepla 5/2019- doplatok 394,61 7/6/2019 20/6/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 81/2019 8/7/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 13/6/2019 odber tepla 6/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/6/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 82/2019 8/7/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
0000073 13/6/2019 činnosť technika BOZP 4.-.6.2019 25 13/6/2019 24/6/2019 Ing. Vincent Haluška 46542566 83/2019 8/7/2019 BOZP - Zmluva č. 14/2013 o poskytovaní vybraných činností
8235461272 13/6/2019 služby mobilnej siete 6/2019 25,99 13/6/2019 24/6/2019 Slovak Telekom 35763469 84/2019 8/7/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
55000008658 13/8/2019 dvere drevené 53,98 13/8/2019 13/8/2019 Obi 48258946 113/2019 6/9/2019 ŠJ 31/2019
3165110072 13/9/2019 odber tepla 9/2019 - preddavok 600,37 13/12/2018 25/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 127/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220658 13/9/2019 odber tepla 8/2019 - doplatok 115,90 9/9/2019 18/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 128/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19507 13/9/2019 služby súvisiace s výkonom verejného obstarávania 352 9/9/2019 17/9/2019 Stredisko služieb škole 35540419 130/2019 3/10/2019 ŠJ 30/2019
19454 13/9/2019 účtovníctvo a PaM 8/2019 70 9/9/2019 17/9/2019 Stredisko služieb škole 35540419 129/2019 3/10/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
19062 13/9/2019 pracovné odevy pre zamestnancov 696,72 10/9/2019 24/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 131/2019 3/10/2019 ŠJ 36/2019
19061 13/9/2019 pracovná obuv pre zamestnancov 850,80 10/9/2019 24/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 132/2019 3/10/2019 ŠJ 36/2019

Strana 3 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.