Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
19061 13/9/2019 pracovná obuv pre zamestnancov 850,80 10/9/2019 24/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 132/2019 3/10/2019 ŠJ 36/2019
190615 6/12/2019 čistiaci a dezinfekčný materiál 991,39 5/12/2019 18/12/2019 Rempo Univers EU, s.r.o 47619511 185/2019 4/1/2020 ŠJ 62/2019
19062 13/9/2019 pracovné odevy pre zamestnancov 696,72 10/9/2019 24/9/2019 Vladimír Jurko - Jurtex 32519150 131/2019 3/10/2019 ŠJ 36/2019
19068 12/3/2019 účtovníctvo a PaM 2/2019 70 8/3/2019 20/3/2019 Stredisko služieb škole 35540419 29/2019 5/4/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
1908001020 22/8/2019 aktualizácia programu ŠJ4 39,24 22/8/2019 6/9/2019 Soft GL 36182214 120/2019 6/9/2019 ŠJ 27/2019
19090815 15/10/2019 odber kuchynského odpadu 9/2019 57,6 10/10/2019 21/10/2019 Inta, s.r.o 34129863 146/2019 5/11/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
19100930 18/11/2019 odber kuchynského odpadu 10/2019 144 11/11/2019 22/11/2019 Inta, s.r.o 34129863 164/2019 11/12/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
191059 1/8/2019 dvere zhrňovacie 69 12/8/2019 19/8/2019 Jaja, s.r.o 46980181 104/2019 30/8/2019 ŠJ 25/2019
191064 20/12/2019 deratizácia kuchyne a priľahlých priestorov II. polrok 84 20/12/2019 20/12/2019 Deratex Eko 10689877 205/2019 13/1/2020 ŠJ 69/2019
191075 30/12/2019 dezinsekcia 132 30/12/2019 2/1/2020 Deratex Eko 10689877 207/2019 13/1/2020 ŠJ 71/2019
19110920 16/12/2019 odber kuchynského odpadu 11/2019 122,4 16/12/2019 24/12/2019 Inta, s.r.o 34129863 198/2019 13/1/2020 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
1911220041 15/02/2019 dodávka tepla 1/2019 - doplatok 391,83 06/02/2019 19/02/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 15/2019 11/03/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220137 12/3/2019 dodávka tepla 2/2019 - doplatok 606,86 8/3/2019 19/3/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 31/2019 5/4/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220194 11/4/2019 dodávka tepla 3/2019- doplatok 342,40 4/4/2019 17/4/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 49/2019 10/5/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220350 10/5/2019 dodávka tepla 4/2019 - doplatok 175,37 10/5/2019 21/5/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 67/2019 5/6/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220447 13/6/2019 odber tepla 5/2019- doplatok 394,61 7/6/2019 20/6/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 81/2019 8/7/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220504 10/7/2019 odber tepla 6/2019- doplatok 221,42 9/7/2019 17/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 98/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220581 8/8/2019 odber tepla 7/2019 - doplatok 113,39 8/8/2019 19/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 107/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220658 13/9/2019 odber tepla 8/2019 - doplatok 115,90 9/9/2019 18/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 128/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220755 15/10/2019 odber tepla 9/2019 - doplatok 268,68 9/10/2019 18/10/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 145/2019 5/11/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016

Strana 3 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.