Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8638940044 7/8/2019 odber zemného plynu 8/2019 - preddavok 36 6/8/2019 15/8/2019 SPP, a.s. 35815256 106/2019 6/9/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
1911220581 8/8/2019 odber tepla 7/2019 - doplatok 113,39 8/8/2019 19/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 107/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 8/8/2019 odber tepla 8/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 108/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
2019/299 8/8/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 8/8/2019 14/8/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 109/2019 6/9/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
19387 8/8/2019 účtovníctvo a PaM 7/2019 70 8/8/2019 14/8/2019 Stredisko služieb škole 35540419 110/2019 6/9/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
823632793 8/8/2019 pevná linka a internet 7/2019 39,18 8/8/2019 19/8/2019 Slovak Telekom 35763469 111/2019 6/9/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
7292425915 19/8/2019 odber elektrickej energie 7/2019 188,96 14/8/2019 22/8/2019 VSE, a.s. 44483767 115/2019 6/9/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
823971505 22/8/2019 služby mobilnej siete 7/2019 28,01 19/8/2019 23/8/2019 Slovak Telekom 35763469 118/2019 6/9/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
2019/333 6/9/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 5/9/2019 13/9/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 125/2019 3/10/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
8668002083 6/9/2019 odber zemného plynu 9/2019 - preddavok 75 5/9/2019 16/9/2019 SPP, a.s. 35815256 126/2019 3/10/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
3165110072 13/9/2019 odber tepla 9/2019 - preddavok 600,37 13/12/2018 25/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 127/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
1911220658 13/9/2019 odber tepla 8/2019 - doplatok 115,90 9/9/2019 18/9/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 128/2019 3/10/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
19454 13/9/2019 účtovníctvo a PaM 8/2019 70 9/9/2019 17/9/2019 Stredisko služieb škole 35540419 129/2019 3/10/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
8240775276 17/9/2019 pevná linka a internet 8/2019 39,18 16/9/2019 18/9/2019 Slovak Telekom 35763469 133/2019 3/10/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
8241868693 17/9/2019 služby mobilnej siete 8/2019 28,01 16/9/2019 23/9/2019 Slovak Telekom 35763469 134/2019 3/10/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
00000121 25/9/2019 činnosť technika BOZP 7.-9./2019 25 23/9/2019 30/9/2019 Ing. Vincent Haluška 46542566 137/2019 3/10/2019 BOZP - Zmluva č. 14/2013 o poskytovaní vybraných činností
7293614019 25/9/2019 odber elektrickej energie 8/2019 167,86 25/9/2019 30/9/2019 VSE, a.s. 44483767 138/2019 3/10/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
560919 7/10/2019 doplatok k strave zamestnancov 9/2019 57,76 1/10/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 139/2019 5/11/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8619635992 7/10/2019 odber zemného plynu 10/2019 - preddavok 232 2/10/2019 15/10/2019 SPP, a.s. 35815256 140/2019 5/11/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
2019/408 7/10/2019 služby ochrany pred požiarmi 9/2019 20 3/10/2019 11/10/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 141/2019 5/11/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013

Strana 5 z 11

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.