Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
8638940044 7/8/2019 odber zemného plynu 8/2019 - preddavok 36 6/8/2019 15/8/2019 SPP, a.s. 35815256 106/2019 6/9/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
1911220581 8/8/2019 odber tepla 7/2019 - doplatok 113,39 8/8/2019 19/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 107/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 8/8/2019 odber tepla 8/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/8/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 108/2019 6/9/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
2019/299 8/8/2019 služby ochrany pred požiarmi 8/2019 20 8/8/2019 14/8/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 109/2019 6/9/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
19387 8/8/2019 účtovníctvo a PaM 7/2019 70 8/8/2019 14/8/2019 Stredisko služieb škole 35540419 110/2019 6/9/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
823632793 8/8/2019 pevná linka a internet 7/2019 39,18 8/8/2019 19/8/2019 Slovak Telekom 35763469 111/2019 6/9/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
7292425915 19/8/2019 odber elektrickej energie 7/2019 188,96 14/8/2019 22/8/2019 VSE, a.s. 44483767 115/2019 6/9/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
823971505 22/8/2019 služby mobilnej siete 7/2019 28,01 19/8/2019 23/8/2019 Slovak Telekom 35763469 118/2019 6/9/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19004 13/02/2019 databáza web stránky na rok 2019 84 23/01/2019 23/01/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 11/2019 13/02/2019 ŠJ 1/19
5519006712 9/4/2019 kancelárske potreby a papier 119,06 1/4/2019 8/4/2019 Office Depot, s.r.o 36192384 45/2019 10/5/2019 ŠJ 10/2019
1902954 11/4/2019 čistiaci a dezinfekčný materiál 938,57 5/4/2019 18/4/2019 Kamiko Hygiene, s.r.o 45965340 50/2019 10/5/2019 ŠJ 11/2019
19018 9/4/2019 doména a webhosting do 3/2020 40 3/4/2019 17/4/2019 Hell Bounds, a.s. 48027847 48/2019 7/5/2019 ŠJ 12/2019
3623 11/4/2019 vstup na odborný seminár 20 11/4/2019 15/4/2019 ArtEdu, spol. s.r.o 46960333 54/2019 7/5/2019 ŠJ 13/2019
2019049 10/5/2019 oprava chladiaceho boxu 237,6 10/5/2019 23/5/2019 Tempe, s.r.o 51233231 66/2019 5/6/2019 ŠJ 14/2019
1900163 10/5/2019 oprava univerzálneho robota 733,37 10/5/2019 ihneď Elektroservis VV 44602731 63/2019 5/6/2019 ŠJ 15/2019
1900203 14/5/2019 oprava umývačky riadu a panvice 201,84 13/5/2019 17/5/2019 Elektroservis VV 44602731 70/2019 5/6/2019 ŠJ 16/2019
3019050150 14/5/2019 upratovacie a čistiace pomôcky 113,10 14/5/2019 15/5/2019 Janegal 36393835 73/2019 5/6/2019 ŠJ 17/2019
7101900735 30/5/2019 tonery do tlačiarní 94,10 30/5/2019 9/6/2019 T&J Invest, s.r.o 50991698 77/2019 5/6/2019 ŠJ 18/2019
20190508 14/8/2019 oprava vodovodného potrubia 1374,20 12/8/2019 4/9/2019 Kontrakt JMV. s.r.o 31666744 114/2019 6/9/2019 ŠJ 19/2019
1900040 15/3/2019 oprava panvice a umývačky riadu /výmena motorov, čerpadla/ 1272,12 12/3/2019 16/3/2019 Elektroservis VV 44602731 34/2019 5/4/2019 ŠJ 2/2019

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.