Školská jedáleň - Bernolaková 16 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došla Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Dátum zverejnenia Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky
19249 13/6/2019 účtovníctvo a PaM 5/2019 70 6/6/2019 13/6/2019 Stredisko služieb škole 35543019 80/2019 8/7/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
1911220447 13/6/2019 odber tepla 5/2019- doplatok 394,61 7/6/2019 20/6/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 81/2019 8/7/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 13/6/2019 odber tepla 6/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/6/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 82/2019 8/7/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
0000073 13/6/2019 činnosť technika BOZP 4.-.6.2019 25 13/6/2019 24/6/2019 Ing. Vincent Haluška 46542566 83/2019 8/7/2019 BOZP - Zmluva č. 14/2013 o poskytovaní vybraných činností
8235461272 13/6/2019 služby mobilnej siete 6/2019 25,99 13/6/2019 24/6/2019 Slovak Telekom 35763469 84/2019 8/7/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19050982 17/6/2019 odber kuchynského odpadu 5/2019 158,4 13/6/2019 26/6/2019 Inta, s.r.o 34129863 85/2019 8/7/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
06062019/2 27/6/2019 vodné stočné 5/2019 669,18 17/6/2019 ihneď ZŠ Bernolákova 16 35543019 87/2019 8/7/2019 VODA - Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody z odberného miesta VS 01-600-364-20
8234389583 20/6/2019 pevná linka a internet 5/2019 39,18 19/6/2019 18/6/2019 Slovak Telekom 35763469 88/2019 8/7/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
7294051981 20/6/2019 odber elektrickej energie 5/2019 763,26 19/6/2019 25/6/2019 VSE, a.s. 44483767 90/2019 8/7/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017
470619 27/6/2019 doplatok k strave zamestnancov 6/2019 29,48 27/6/2019 ihneď ŠJ Bernolákova 16 35542772 91/2019 8/7/2019 STRAVA - Zákonník práce - stravovanie zamestnancov (Zákon č. 311/2001 Z.z)
8687306537 3/7/2019 odber zemného plynu 7/2019 - preddavok 36 2/7/2019 15/7/2019 SPP, a.s. 35815256 92/2019 1/8/2019 PLYN - Zmluva o dodávke plynu 19/8/2005
19316 10/7/2019 účtovníctvo a PaM 6/2019 70 4/7/2019 11/7/2019 Stredisko služieb škole 35540419 94/2019 7/8/2019 ÚPaM - Zmluva o zabezpečení ekonomických činností v RO č. S-35542772/2002
450/2019 10/7/2019 GDPR poradenstvo + externá zodpovedná osoba 68,4 4/7/2019 14/7/2019 Cubs Plus, s.r.o 46943404 95/2019 7/8/2019 GDPR - Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.9.2018
8236497495 10/7/2019 pevná linka a internet 6/2019 39,18 9/7/2019 18/7/2019 Slovak Telekom 35763469 96/2019 7/8/2019 PEVNÁ LINKA A INTERNET - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1-12926882382
2019/225 10/7/2019 služby ochrany pred požiarmi 6/2019 20 9/7/2019 14/7/2019 Katarína Nevelosová - NEVKA 37264184 97/2019 7/8/2019 SOpP - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 1.4.2013
1911220504 10/7/2019 odber tepla 6/2019- doplatok 221,42 9/7/2019 17/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 98/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
3165110072 10/7/2019 odber tepla 7/2019 - preddavok 569,34 13/12/2018 25/7/2019 Veolia Energia Východné Slovensko 36179345 99/2019 7/8/2019 TEPLO - Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 52/22/2016
8237580891 18/7/2019 služby mobilnej siete 6/2019 29,28 15/7/2019 23/7/2019 Slovak Telekom 35763469 100/2019 7/8/2019 MOBIL - Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb 1-234410936511
19060822 18/7/2019 odber kuchynského odpadu 6/2019 108 16/7/2019 23/7/2019 Inta, s.r.o 34129863 101/2019 7/8/2019 BRKO - Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 2018/0301/57880311
7293609120 18/7/2019 odber elektrickej energie 6/2019 730,18 16/7/2019 24/7/2019 VSE, a.s. 44483767 102/2019 7/8/2019 ELEKTRINA - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136750S/2017

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Bernolaková 16, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.